I tillegg til de tevlingene som står på mesterskapsplanen står arrangør fritt til å legge til andre tevlinger. Mesterskapsplanen er også kjekk å bruke i fylkene, for å lettere kunne bestemme hvilke tevlinger det skal kvalifiseres til på fylkesnivå, og når på året dette skal skje.

Det er tevlingsnemnda som fremmer mesterskapsplanen for sentralstyret etter at forslaget har vært ute på høring før jul. Høringsrunden blir tatt til etterretning, og sentralstyret vedtar på første styremøte etter nyttår mesterskapsplanen for det neste året. På 1. representantsskap orienteres fylkene om mesterskapsplan både for inneværende år og neste år. 

Har du innspill til NBUs mesterskapsplan, ta kontakt med tevlingsleder.

Mesterskapsplan 2019

LANDSSTEVNET

Arrangør: Vestfold Bygdeungdomslag

Norgesmesterskap

Blomsterdekorering
Borddekking
Spekematanretning, lag
Eksteriørbedømming av storfe
Eksteriørbedømming av hest
Traktor-Redskap-Trygghet
Presisjonskjøring med traktor, lag
Moped

NBU-mesterskap

Mønstring av hest
Trafikk
Verneløp
Vill villmark
Spenna gæær’n, lag
Quiz, lag
Musikkunnskap, lag
Kulturmønstring
Landkreditts Swingtevling
Kokkekamp, par
Motorsag, lag

Cuper

Gjensidige-cup
STIHL-cup
Tautrekking
Fotball
Volleyball

HØSTARRANGEMENTET

Arrangør: Akershus Bygdeungdomslag

Norgesmesterskap

Motorsag
Eksteriørbedømming av sau
Bløtkakepynting
Osteanretning
Maskinmelking
5 om dagen, lag

NBU-mesterskap

Handyman, lag
Bygdequiz, lag
Friluftsmatch, lag

Last ned mesterskapsplan

Mesterskapsplan 2019 (PDF, 521KB)

MEsterskapsplan 2020 (PDF, 146KB)

Deltagerkvoter

Deltagerkvotene er et godt dokument å bruke for tevlingsansvarlige på de sentrale arrangementene våre, og fylkestevlingslederne må forholde seg til kvotene når de melder på deltagere til tevlingene på disse arrangementene.

Tevlingsnemnda er ansvarlige for kvotene, og disse vedtas av sentralstyret. Kvotene revideres hver høst av tevlingsnemnda, og sendes ut til tevlingslederne i fylkene. De er ikke ute på høring med mindre det gjøres store endringer. Allikevel kan fylkene komme med tilbakemeldinger. Sentralstyret tar fylkenes tilbakemeldinger og tevlingsnemndas forslag til etterretning og vedtar deltagerkvotene for neste år på siste styremøte før jul.

Deltagerkvoter for 2019 (PDF, 370KB)

DELTAGERKVOTER FOR 2020 (PDF, 129KB)