Leirdueskyting med Borge BU

sep
Fredrikstad
Åpent for alle