Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått gjelder kun for fylkesstyret.

Mars

April

Mai

Juni

Overlappingsstyremøte RBU 03.03

Vårkurs 11.-13.03

Søknadsfrist fylkeskommunen 15.03

Årsmøte RBK 18.-19.03

Vårsprell 25.03-03.04

Tevlingsdag 26.03

Bygdekvinner deler matglede 29.03

Frist for innsending av vedtektsendringar i NBU 31.03

Styremøte RBU 30.03 (Hillevåg)

Del 1 FM Motorsag 3.04

Leiarsamling 25.04

 

 

 

Styremøte RBU 06.05 (Bryne)
Økonomirapport

Stihl-cup 14.05

Folketoget Bryne 17.05

Traktortevlingsdag 21.05

Lokallagssamling 24.05

Frist for saker til årsmøtet NBU 1.06

Styremøte RBU 14.06 (Hillevåg)

Sommerstevnet Sandnes 17.-19.06

Juli

August

September

Oktober

Styremøte RBU

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU

Årsmøte i NBU 17.-19.07

Landsstevnet 19.-24.06, Hedmark

Årsmøte lokallag 1.-15.08

Del 2 FM Motorsag 21.08

Kurs og tevling i maskinmolking

Styremøte RBU
Økonomirapport

 

 

Frist for å sende inn årsmeldingsskjema for lokallag 1.09

Dyrsku’n i Seljord 9.-11.09

Haustkurs 16.-18.09

2. rep skap 23.-25.09

Tevlingsdag 24.09

 

Høstarrangementet, Buskerud 7.-9.10

NBU-tur (23år+)

Styreseminar RBU, med lokallagsleiarar 14.-16.10

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 15.10

 

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 25.10-4.11

Agrovisjon 3.-6.

Lokallagssamling 12.11

Styremøte RBU
Økonomirapport

Styremøte RBU

RBU graut

Styremøte RBU

Kunngjering av årsmøte i RBU 7.01

Tevlingsdag 14.01

1.rep.skap 3.-5.02

Styremøte RBU

Årsmøte RBU 18.02