Norges Bygdeungdomslag (NBU) har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. Vi vil sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. 

Urbanisering samt mangel på aktiviteter og offentlige tilbud er noen av problemene ungdom på bygda møter i dagens samfunn. Derfor er det mer viktig enn noen gang at ungdom involverer seg og tar ansvar. Vi ønsker å være et attraktivt alternativ til ungdom som bryr seg om bygda og som trenger en møteplass for å samles og ha det gøy.

Her i Vestfold har vi aktiviteter, fester, arrangementer og kurs, og alle som vil være med er hjertelig velkomne! Sammen skaper vi levende bygder og en plass vi kan trives.