logo

Du er her:

– Landbruket skaper framtidens grønne arbeidsplasser

Brøt med staten i årets jordbruksforhandlinger.

 

I Oslo og Trondheim arrangerte Bygdeungdomslaget aksjoner midt i rushtiden. Sammen med Spire og Natur og Ungdom ønsket vi å vise at jordbruksforhandlingene ikke bare angår Dagros. Jordbrukspolitikken er relevant for alle som ønsker at Norge skal være mest mulig selvforsynt, at vi skal bidra med matproduksjon til en økende verdensbefolkning og for alle som ønsker levende bygder. 


Landbruket skaper framtidens arbeidsplasser


I Norge har arbeidsledigheten steget det siste året. Dårlige tider i oljebransjen er en av hovedgrunnene.  I disse tider bør vi derfor ikke kimse av at jordbruket sysselsetter 45 000 årsverk og næringsmiddelindustrien sysselsetter 46 000 årsverk. 

- Næringsmiddelindustrien er Norges største fastlandsindustri. Derfor må regjeringa tørre å satse på bønder som skaper arbeidsplasser langt utover gården, sier leder i Norges Bygdeungdomslag Tora Voll Dombu.

Bygdepolitisk nestleder Torstein Klev supplerer:

- Med en oljealder som er på hell er det urettferdig for framtidens arbeidssøkende ungdom at dagens politikere ikke har satset på en næring som er en del av den fornybare framtiden. Hvis Stortinget skal kalle seg forkjempere for et grønt skifte må de vise dette når jordbruksoppgjøret skal behandles i Stortinget. 

 

Jordbruksforhandlingene angår alle


Å kjempe for en framtid hvor arbeidsledigheten går ned bør være en kamp som angår alle. Det var derfor vi aksjonerte midt i Oslo og Trondheim sentrum. Tora Voll Dombu, leder av Norges Bygdeungdomslag sier følgende om aksjonen: 

- Vi vil vise folk at jordbruksoppgjøret angår oss alle og det ikke forhandles om særinteresser. Det handler om matsikkerhet, om levende bygder og arbeidsplasser, og om at vi skal kunne spise trygg, norsk mat. Vi trenger mat hver eneste dag, så vi er alle avhengige av at bonden gjør jobben sin. 

Torstein Klev, bygdepolitisk nestleder i NBU fortsetter:

- Vi hadde en aksjon i går for å markere bruddet i jordbruksforhandlingene. At regjeringa ikke vil satse på landbruket er veldig synd. Det er merkelig at regjeringa lukker øynene for hva Stortinget har vedtatt, nemlig å tette inntektsgapet. Store festtaler ble ikke fulgt opp og framtidige bønder ble sviktet. Vi ønsker å produsere maten som trengs i Norge, men vi trenger forutsigbarhet og økonomiske midler for å gjøre det.

Gjør landbruket attraktivt!


Vår oppfordring til Stortinget er at de må tørre å satse på en næring som vil bli viktigere og viktigere i framtiden. De må satse på verdiskapninga og arbeidsplassene som ligger i norsk jord. 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt