logo

Du er her:

Stopp utbyggingen av matjorda - nå!

Norges Bygdeungdomslag var med da det ble overlevert tusenvis av underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og Si JA til #styrkjordvernet i Norge til stortingsrepresentanter i dag.

Overlevering

I dag kl 09.00 møtte Stortingsrepresentantene Geir Pollestad (SP, leder i Næringskomitéen), Pål Farstad (V, saksordfører) og Odd Omland (AP) representanter fra de regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, fra Naturviterne, Spire, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag.

De fikk overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge.

Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold (se bildet over) holdt en liten tale i forbindelse med overrekkelsen.

- Vi ønsker å markere at bevaring av matjorda er en viktig samfunnssak. En stor nasjonal matproduksjon er sentral i landets strategiske beredskap og en forutsetning for reell handlefrihet i konfliktkonfliktsituasjoner. Da vi så at Regjeringens forslag til ny nasjonal jordvernstrategi ikke var offensiv nok til å redusere takten i nedbygging av matjorda, tok Jordvern Vestfold sammen med de andre regionale jordvernforeningene initiativ til en underskriftskampanje.

Oppropet lyder: Stopp nedbygging av matjorda - nå!  

- Stortinget har en ny nasjonal jordvernstrategi til behandling. Torsdag 19. november avgir næringskomiteen sin innstilling. Oppropet har til nå fått tilslutning fra 5000 personer.  

I tillegg har Naturviterne hatt et tilsvarende opprop Si ja til #styrkjordvernet i Norge som ble dratt i gang i forbindelse med aktuelle jordvernsaker i Trondheim og Ikeas nedbygging av Delijordet på Vestby. Dette har fått tilslutning fra over 8500 personer og ble også overlevert.

- Dette er et kraftig signal fra hele landet om at matjorda må sikres et bedre vern, understreket Vidar P. Andresen.

- Hvorledes det kan gjøres har dere fått forslag på gjennom høringen. Vi har forventninger til at dere lykkes med en politikkutforming som bl.a. hindrer at boliger og næringsbygg i framtida bygges på matjord.  

 

Artikkelen er sakset fra jordvern.no

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt