logo

Nemndene i Akershus Bygdeungdomslag

Her kan du lese om nemndene i Akershus og se hvem som sitter i de forskjellige nemndene.

Alle som sitter i fylkesstyret, bortsett fra lederen har sin egen nemd. Nemndene består av 1-5 stk som hjelper til med arbeidet. Varamedlemmene har ikke egne verv, men skal sitte i en av de øvrige nemndene. De som sitter i fylkesstyret velger selv hvem som skal sitte i nemdene, og dette velges etter årsmøte. På våren arrangeres det en nemdshelg, hvor alle nemdene og fylkesstyret samles. Denne helgen fordeles det oppgaver, det planlegges aktiviteter, og mye mer.

 

Organisatorisk nemnd

 

Leder: Kjersti Bogstad

Medlemmer: Anna V. Aaby, Frøydis Lystad og Aurora Halvorsrud

 

Bygdepolitisk utvalg

 

Leder: Maja Aas

Medlemmer: Fredrik Klaseie og Henrikke Raasok 

 

Tevlingsnemnd

 

Leder: Hedda Trandem

Medlemmer: Live Grøndahl, Martine Ringereide, Marie Tveit og Karoline Bjørnholt

 

Kultur- og aktivitetsnemnd

 

 

Leder: Sissel Strøm

Medlemmer: Peder Bjørtomt, Anne Marte Kvarme, Håkon Bjørnholt, Hans Anders Elton og Kristine Tveit

 

Infonemnd

 

Leder: Amalie Trandem

Medlemmer: Andreas Jensen, Anniken Dølerud Laake, Ingeborg Svarstad og Birte Østby

 

Nybrottsnemnd

 

Leder: Hjalmar Nordby

Medlemmer: Svend Harald Kvarme, Jørgen Klaseie og Lasse Patrick Richardsen-Johansen

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt