logo

Nemndene i Akershus Bygdeungdomslag

Her kan du lese om nemndene i Akershus og se hvem som sitter i de forskjellige nemndene.

Alle som sitter i fylkesstyret, bortsett fra lederen har sin egen nemd. Nemndene består av 1-5 stk som hjelper til med arbeidet. Varamedlemmene har ikke egne verv, men skal sitte i en av de øvrige nemndene. De som sitter i fylkesstyret velger selv hvem som skal sitte i nemdene, og dette velges etter årsmøte. På våren arrangeres det en nemdshelg, hvor alle nemdene og fylkesstyret samles. Denne helgen fordeles det oppgaver, det planlegges aktiviteter, og mye mer.

nemndene

 

nemnd

I tillegg sitter Kjersti Bogstad i org.nemnda.

 

nemnd

 

 

nemnd

I tillegg sitter Martin Johnsbråten i økonominemnda.

 

nemnd

I tillegg sitter Gina Grøndal, Markus Holmøy og Oda Emilie Solberg i tevlingsnemnda

 

nemnd

I tillegg sitter Peder Bjørtomt i aktivitetsnemnda.

 

nemnd

I tillegg sitter Lasse Patrick Johansen-Richardsen, Birte Østby, Christian Pedersen i nybrottsnemnda

 

nemnd

Nemndsleder Louise Wethal ikke tilstede på bilde

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt