logo

Ja, vi elsker nemnder og nemndshelg!

For å arrangere et godt landsstevne kreves det engasjerte folk som vil bidra litt ekstra. Under hovedkomiteen er det valgt inn nemnder som arbeider innenfor ulike deler av planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av årets Landsstevne.

 

Engasjert bygdeungdom planlegger Landsstevne!

Helga 1.-2.april var i overkant av 70 bygdeungdommer samlet på Jørstadmoen for å planlegge Norges Bygdeungdomslags Landsstevne 2017. Nemndene har også vært samlet tidligere på samme måte. De ulike nemndene har også hatt egne nemndsmøter hver for seg for å jobbe konkret med sine ansvarsområder. Alle disse frivillige er valgt inn i forskjellige nemnder som sammen skal jobbe frem mot det som skal bli årets store høydepunkt.

Hva gjorde vi egentlig under nemndshelga?

Under nemndshelga har vi blitt bedre kjent med det som skal bli selve landsstevneområdet til sommeren, nemlig områdene rundt Jorekstad. Nemndene har både jobbet hver for seg, og samarbeidet med andre nemnder rundt planleggingen og gjennomføringen av det meste som skal skje under Landsstevnet. Nye ideer og tanker har blitt diskutert, og nemndene er nå fulle av motivasjon for å få til tidenes Landsstevne i uke 29. Landsstevne er et omfattende arrangement og det kreves engasjerte nemndsmedlemmer. Dette så ikke ut til å være noe problem under helga på Jørstadmoen. «Det er veldig morro å se engasjementet til alle sammen, alle står på og jobber for et vellykket og sikkert arrangement med masse aktiviteter, gode konserter, høy service og god mat fra kioskene» sier leder i hovedkomiteen, Ola Skrivlien Venås.

Hvorfor ha nemndshelg?

For å få til et Landsstevne på det nivået vi ønsker, er det viktig å sette av tid til gode diskusjoner og nøye planlegging. Det å avholde en felles helg for de som sitter i nemnd og som jobber med Landsstevne gjør at alle kan samles på en plass, og det fører til at man får gjort unna mye arbeid på relativt kort tid. Når alle er samlet så får man lettere til samarbeid både innad i nemnda og på tvers av nemndene, og i tillegg så kan ting bli bestemt der og da. Med andre ord så er en nemndshelg en veldig effektiv helg. I tillegg er det supersosialt og spennende å være med på nemndshelg, og man blir enda bedre kjent med de man skal være å arrangere Landsstevnet sammen med. Etter en slik helg så får nemndsmedlemmene ny giv og motivasjon for videre framdrift, og det kan jo bare love godt for uke 29. 

Hva er Landsstevne?

Norges Bygdeungdomslags Landsstevne er et årlig arrangement der bygdeungdom fra hele landet samles til en uke med tevling, kultur, camping og mye sosialt. I år arrangeres dette i Oppland, nærmere bestemt Jørstadmoen, og Oppland Bygdeungdomslag gleder seg til å åpne dørene tirsdag i uke 29. Temaet for stevnet er nasjonalromantikk og mottoet er – Ja, vi elsker NBUs Landsstevne 2017!

Ja, vi elsker nemnder og nemndshelg!

 

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt