Årsmøtesalen

 • Egnet lokale (f.eks. idrettshall) for et årsmøte med plass til ca 200 mennesker.
 • Hovedkomiteen bør stille med noen personer fra dagen før årsmøtet, med ansvar for salen, og mannskaper til å rydde opp etter møtet.
 • Stoler og bord til hele salen og sekretariatet (NBU-kontoret).
 • Kvalitetssikre lydanlegg og videofremvisning.
 • Sikre god ventilasjon i salen, spesielt viktig under møtet.
 • Hjelpe sekretariatet/sentralstyret med å legge ut årsmøtepapirer og annet.
 • Sekretariatet bør ha tilgang til PC med installert printer og kopimaskin medgod kapasitet.
 • Oppheng av bannere fra samarbeidspartnere (ligger i containeren).
 • Oppsett for utstillere langs vegger.
 • To mikrofoner – en til talerstolen og en til ordførerne.
 • Lerret (to) og projektor (vi har én på kontoret i Oslo).
 • Invitere fylkesordfører, ordfører e.l. (den dere ønsker) til å hilse årsmøtet velkommen på morgenen første dag, gjerne i tillegg til HK-leder.
 • Rom/garderober til å låse inn bunader.
Oppsett
 • Alle sitter vendt mot talerstolen i to like store felt med midtgang (se bilde).
 • Scene/podie med bord og stoler for to ordførere, referent og leder.
 • Talerstol ved siden av/på scenen.
 • Hvit papirduk til alle bord.
 • Sentralstyret (utenom leder, referent, ordstyrere og generelsekretær) sitter på de første rekkene på høyre side.
 • Sekretariatet sitter på eget bord på langsiden, gjerne nær utgang.
 • Gjester og presse plasseres primært bakerst i salen, eventuelt på langsiden.

Årsmøtesal 2019

Årsmøtesal illustrasjon

Mat og drikke
 • Enkel frokost begge dager - for eksempel brød og pålegg. 
  • Prøv å få produkter sponset av bedrifter f.eks TINE/Nortura, sjekk om de har nye produkter på markedet som de vil teste ut.
 • Servere lunsj begge dager. Tenk praktisk og rask gjennomføring. Beregn nok mat, og mat som de fleste liker
 • Tilgang på vann og kaffe gjennom dagen
 • Selg gjerne andre produkter i egen årsmøtekiosk
 • Koordinere med forpleiningsnemnda

Bankett

 • Ta kontakt og reis på befaring på ulike lokaler i nærheten av stevneplassen som kan egne seg til bankett og fest. Lokalet må ha plass til minst 200 personer og kan gjerne være litt staselig.
 • Avklare om lokalet stiller med servitører, eller om dette er noe dere trenger dugnadsfolk til.
 • Avklare om maten lages på stedet, dere lager den selv, eller catering.
 • Avklare om det er salg av drikkevarer på stedet, eller om dere kan gjøre dette selv.
 • Sett sammen en passende bankettmiddag. En passende middag er to retter - hovedrett og dessert, eller tre retter - forrett, hovedrett og dessert.
  • 2017: Skinkestek med tilbehør til hovedrett, is med bær til dessert.
  • 2018: Ytrefilet av svin med ovnsbakte poteter, grønnsaker og fløtesaus til hovedrett, gårdsis fra Bamsrudlåven til dessert.
 • Skaffe toastmaster og talere til bankett, gjerne i samråd med NBUs kulturleder.
 • Eventuell transport til/fra bankett. Bestill buss tidlig, og informer både busselskap og deltagere om sted for avgang og tidspunkter.
 • Band/musikk og dansegulv. Bandet bør være noe man kan danse til og som skaper god stemning.

Dette ordner NBU sentralt

 • Invitere gjester og presse. NBU er ansvarlig for sine gjester.
 • Påmelding til årsmøte for deltagere, gjester, stab.
  • Sende HK oversikt 2 uker før med riktig antall, allergier, andre hensyn.
 • Påmelding til årsmøtebankett.
  • Sende HK oversikt 2 uker før med riktig antall, allergier, andre hensyn.
 • Kontoret ordner sanghefter til bankett om ikke HK vil ordne dette selv.
 • Sentralstyret og kontoret ønsker tilgang til årsmøtesalen dagen før og morgenen før møtet.
 • Vegg til å ha bak talerstol.