Som forpleiningsansvarlig i hovedkomiteen er du i hovedsak ansvarlig for service og matservering ovenfor stevnedeltakere, dugnadspersonell og gjester. I tillegg vil ofte overnatting for gjester, band og lignende gjerne havne under ditt ansvarsområde. 

Start arbeidet med å etablere kontakt med tidligere forpleiningsansvarlige, les rapporter og sett deg inn i de oppgavene som skal løses for så å sette sammen en nemnd ut i fra de oppgaver og behov som skal dekkes. I nemnda er det en fordel å ha med folk som har erfaring med servering, gjerne av både mat og drikke. Ett eller flere medlemmer med økonomibakgrunn kan også være en stor fordel.

Mattilsynet

  • Det må søkes Mattilsynet for tillatelse til servering og salg av mat. Husk at det er en forskjell mellom å lage mat og å tilberede mat.
  • Arrangementskonsulent har innlogging til Mattilsynets sider og kan søke om dette i samråd med arrangør.

Skjenkebevilling

Det må også søkes skjenkebevilling for bar og eventuelt salgsbevilling hvis dere skal ha salg av alkohol i stevnebutikk hos vertskommunen. Dette må gjøres i god tid da mange kommuner ikke behandler skjenke- og salgsbevillinger før i juni. Hold god kontakt med kommunen og jobb med å fremskynde behandlingen av bevillingene. Det må også være to (2) som må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for å få skjenke/salgsbevilling. Ta kontakt med kommunen for informasjon om dette.

Leverandører