Landsstevne

Start med å etablere kontakt med tidligere kulturansvarlige, for å høre hvilke erfaringer som har blitt gjort tidligere. Deretter må du finne medlemmer til nemnda di. En til to personer bør ha ansvar for band/musikk (disse bør ha interesse for det tekniske rundt lyd og lys, og gjerne erfaring med bandbooking). I tillegg bør du ha med deg et tilstrekkelig antall til å ta hånd om øvrige kulturinnslag, pynting og lignende. Det kan være lurt å ha ett nemndsmedlem per aktivitet. Nemnda må samarbeide mye med andre fagområder. Blant annet leir og teknisk om scene, lyd og lys.

Ansvarsområder
 • Musikk og band
 • Pynting av leir og miljøtorg
 • Gjennomføre kulturmønstring med generalprøve
 • Eventuelle kurs, ekskursjoner og øvrige aktiviteter
Program

Start arbeidet tidlig med å sette opp program for ditt aktivitetsområde. Samarbeid med tevlingsansvarlig. Noen kollisjoner er helt uunngåelig, men de viktigste begivenhetene bør ikke kollidere. Ta utgangspunkt i tidligere programmer.

Aktiviteter

Det finnes ingen grenser for hva man kan tilby stevnedeltakerne av spennende aktiviteter. Det kreves imidlertid mange forberedelser, mye mannskap i tillegg til økonomisk risiko. Se på muligheten for å sette bort aktiviteter til eksterne firmaer, der stevnearrangørens ansvar begrenses til å foreta påmeldingen. 

De mest populære aktivitetene er av erfaring de som har lav terskel for deltakelse. Aktiviteter på stevneområdet slår ofte vel så godt an som aktiviteter utenfor området.
Av de mest populære aktivitetene i senere år kan vi nevne luftgitarkurs med Ronnie Le Tekrø, ulike swingkurs, akevitt-/ølsmakingskurs, badebusser, temafester og politiske debatter. Gårdsbesøk er også svært populært, og det er da «vanlige» driftsformer, med gjerne nye fjøs, som er mest forlokkende ovenfor mange landsstevnedeltakere. Med andre ord kan det ofte være lurt å ikke tenke altfor langt utenfor boksen på mange av aktivitetene, men gå for «kjente og kjære» som du vet at trekker folk, og eventuelt ha en eller to aktiviteter som er mer særegne for stevnet. Aktivitetene bør reklameres godt for både i forkant og under stevnet.

Høstarrangementet

Ansvarsområder
 • Leie av bord og stoler
 • Boblefotball 
 • Swingkurs 
 • Kortspill 
 • Booking av band
 • Gårdsbesøk 
 • Booking av hotell til band og motorsagtevling