Tevlingene

Det er lurt å ha en stor nok nemnd til at alle nemndsmedlemmer kan fordele tevlingene mellom seg. Det er viktig å lese seg godt opp på tevlingen og gjennomgå tevlingsreglementet, gjerne med noen andre slik at flere har samme forståelse av reglementet og for hva som må gjøres.

Det er viktig å begynne i god tid med å planlegge og lage seg en detaljert liste for hva hver tevling trenger slik at det kan sammenlignes og koordineres med andre tevlinger. For ekspemler er det flere tevlinger som kan være på samme sted og som krever det samme av bord, stoler og råvarer. For å få tak i alt som trengs til tevlingene er det viktig å samarbeide med andre nemnder om bestillinger av varer og råvarer, eksmpelvis forpleining og leir og teknisk, og henting av utstyr.

Flere av tevlingene har også utstyr i containeren eller i kasser som sendes fra arrangement til arrangement. Få tak i liste over innhold og bruk dette i planleggingen.

Når det kommer til gjennomføring er det viktig å være godt forberedt, ha ting klart og gjerne ha noe ekstra utstyr eller råvarer liggende klart. Dette gjør at tevlingen virker mer gjennomført og ikke går utover tida.

Dommere

Skaff nok dommere og ha gjerne noen i reserve. Minst én dommer per klasse per tevling skal komme fra andre fylker enn vertsfylket. Tidligere tevlere som er litt eldre, men som samtidig deltar på arrangementet kan brukes, men bør i hovedsak fungere som back-up. Spørr folk fra Bondelaget og Bygdekvinnelaget om de kan stille som dommere. Flere av disse er nok tidligere BU-ere og har tevlet i sine tidligere år. Det skal være minst en dommer per tevling som har dømt en tevling i NBU før. Man bør prøve å få en blanding av dommere med bakgrunn fra det aktuelle faget (eks. kokk – kokkekamp) og erfarne/tidligere tevlere.

Ta godt vare på dommerne – gi dem mat og drikke, reiserefusjon om ønskelig og tilbud om overnatting hvis de har lang reisevei. De bør også få en liten oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Det skal være dommermøter i forkant av tevlingene. Dette er viktig for å forberede dommerne på problemstillinger som kan dukke opp. NBU-ansvarlig skal være med på disse møtene.

Resultatservice

Resultatservice er ofte en egen nemnd under tevlingdsnemnda som registrerer resultater og regner ut vinnere av de ulike pokalene og trøyene som blir delt ut under arrangementet.

Personene i resultatservice bør være godt kjent med regnearkprogrammer som Excel og Google Regneark. Dette er for å kunne jobbe raskt og effektivt med lister som kommer inn fra tevlinger og ikke bruke unødvendig mye tid på hver enkelt resultatliste.

Bemanning av resultatservice bør sees på i sammenheng med antall tevlinger og typer tevlinger hver dag. Noen tevlinger er mer krevende å skulle lage resultatlister for, mens andre er lette og går fort unna. Det er viktig å være samkjørt med de som har ansvar for tevlinga for å få inn dommerskjemaer og resultater i etterkant.

Eksteriørbedømming skjer nå digitalt på nett. Deltakerne fyller ut et skjema på nett og sender inn. Resultatene blir automatisk regnet ut, og er klare i det tevlinga avsluttes. Det må kun gjøres en sorteringsjobb i etterkant.

Premier

NBU sentralt printer ut diplomer til alle 1. plasser og tar dette med til arrangementet, ferdig signert. Er det andre konkurranser eller aktiviteter som også skal motta diplom, må dette gis beskjed om til økonomikonsulent.

Premier kjøpes inn og bestemmes av hvert enkelt arrangement.
Premier som andre sponser:

  • Stihl - gavekort til STIHL-cup
  • Felleskjøpet Agri - premier til Norgesmesterskap i Presisjonskjøring med traktor, lag
  • Gjensidige Forsikring - gavekort til Gjensidige-cup
  • Landkreditt Bank - pokaler til 1.-3. plass i Landskreditts Swingtevling
  • Hans Majestet Kongen - Kongepokal til Norgesmesterskap i Motorsag (oddetallsår)

Opplæring med kontoret

To til tre måneder før arrangementet møtes tevlingsleder, leder for resultatservice og tevlingskonsulent for å planlegge tevlingspåmeldinger. Vi går gjennom jobben til resultatservice, hva som må være klart på forhånd, frister for påmelding, navnendring osv. og hvordan sette opp resultatlister og utregning av de ulike pokalene og t-skjortene.