logo

Du er her:

Arranger klimasmarte bondemøter der du bor

Nå starter vi et nytt samarbeid med Utviklingsfondet - her i Norge - med mål om å spre kunnskap om hvordan matproduksjonen påvirkes av klimaendringene, og hva vi kan gjøre med det! Med på laget har vi Norges bondelag og Norges bygdekvinnelag.


Dette er Felesta, Damiano og deres fire barn. Felesta og Damiano er to av bøndene som Utviklingsfondet jobber sammen med i Malawi. Klimatilpasning, i form av nye teknikker og en mer mangfoldig produksjon, har vært avgjørende for at familien skal få mat på bordet og penger nok til å sende barna på skolen. Foto: Tine Poppe


Matproduksjon er noe som angår oss alle

Klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold verden over. Særlig hardt rammes de aller fattigste bøndene i fattige land, hvor befolkningen har dårlige muligheter til å tilpasse seg endringene som kommer. Men også i Norge fører et stadig mer uforutsigbart værmønster med seg trøbbel! I 2017 resulterte ekstreme nedbørsmengder i flom og store problemer i innhøstingssesonger mange steder rundt om i landet. Våren 2018 har bydd på nye utfordringer, med rekordvarme temperaturer, skogbranner og tørke. Dette viser at uansett om du bor i Malawi eller i Norge så merker vi klimaendringenes konsekvenser. Som bonde er du ekstra prisgitt naturens krefter, men matproduksjon er noe som angår oss alle!

 


Klimaendringer gir vanskeligere dyrkingsforhold verden over. Heldigvis finnes det grep vi kan ta, både for å få en mer klimavennlig matproduksjon og for å tilpasse landbruket mer ekstremvær! Foto: Kristoffer Nyborg

 

Sammen med Utviklingsfondet ønsker vi å spre kunnskap om behovet for en robust og klimatilpasset matproduksjon, både i fattige land og i land som Norge. Vi vil også være med og fremme gode løsningsforslag til våre politiker, for selv om klimaendringene skaper problemer finnes det mye vi kan gjøre for å sikre nok mat til alle – både i dag og i morgen! I høst og i vinter kommer det til å skje aktiviteter knyttet til dette prosjektet over hele landet, både i Norges bygdeungdomslag, Norges bygdekvinnelag og Norges bondelag.

 


Arne Manger på Radøy er selverklært norsk klimaflyktning, og flytter i sommer fra gården sin på Vestlandet til Gudbrandsdalen på grunn av flere år med svært krevende sesonger grunnet mye regn. Les mer om Arne i denne saken på NRK. Foto Siri Løken/NRK

 

Fra før er vi med i solidaritetsprosjektet «Bønder støtter bønder» , et samarbeid mellom Norges bygdeungdomslag og Norges bondelag med Utviklingsfondet. Gjennom prosjektet støtter Norges bygdeungdomslag fattige bønder i Malawi, blant annet gjennom å utdanne modellbønder som i sin tur lærer opp andre bønder, sikre bedre tilgang til såfrø, og gjennom å styrke ungdommers deltakelse og påvirkning i sine lokalsamfunn.

 


Bondelaget og Bygdeungdomslaget besøkte Utviklingsfondets prosjekter i Malawi våren 2018. Fra venstre: Frøydis Haugen (1. nestleder i Norges Bondelag), Inger Johanne Sveen (rådgiver i Norges Bondelag), Guro Lajord (organisatorisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag) og Adine Holmvik (Lagsutviklingsleder i Norges bygdeungdomslag). Foto: Bondelaget

 

Bli med - søk om penger for å arrangere aktiviteter

Vil du og ditt lokallag være med? Alle lokallag har mulighet å søke om penger til å gjennomføre aktiviteter i forbindelse med dette prosjektet, så lenge aktiviteten faller inn under tematikken klimaendringer og matproduksjon. Hva med å arrangere en filmvisning, en malawisk aften eller kanskje en quizkveld? Last ned infoskrivet for mer informasjon og forslag til aktiviteter du kan gjennomføre i ditt lokallag.

Mesteparten av aktivitetene vil skje i høst og i vinter, men du må ikke vente dersom du er gira på å gjøre noe før det. Bare ta kontakt så ordner vi det!

 

Forslag til aktiviteter

__________________________________________________________________________________

Filmkveld: «Thank You For The Rain»

Thank You for The Rain (2017) er den prisbelønte dokumentarfilmen om Kisilu Musya, en småbonde fra Kenya som kjemper en daglig kamp for å bekjempe klimaendringene og tilpasse seg dem. Filmen tar opp en rekke spørsmål, slik som klimarettferdighet, urbanisering, likestilling og utdanning, organisering og internasjonal politikk. Samtidig er den et sterkt portrett av en familie og en kjærlighetsfull familiefar. Filmen engasjerer, og gir både håp og inspirasjon til de som ser den. Kjøp inn popcorn og gjør gymsalen om til en kino!

__________________________________________________________________________________

Bankett eller kokkekonkurranse med restemat

Spør din lokale butikk om dere kan få matvarer som går ut på dato eller skal kastes, og inviter til restefest. Innled kvelden med et foredrag eller innledning på temaet: Hvordan innvirker matsvinn på klimaavtrykket vårt? Eller hvorfor ikke invitere til kokkekonkurranse, hvor de tevlende må improvisere frem smakfulle retter basert på ingredienser som har blitt «reddet» på lignende måte?

__________________________________________________________________________________

Malawisk aften

Arranger en kveld i lokallaget hvor dere lærer mer om Malawi, med malawisk mat, musikk og en samtale om forskjeller og likheter mellom Norge og Malawi. Få tilsendt presentasjon og hold selv, eller inviter noen til å komme og snakke for dere.

__________________________________________________________________________________

Medlemskveld med quiz

Inviter til en sosial kveld med quiz på temaet «Lær om vær» eller «Bygdequiz – Malawi edition»! Lag egne spørsmål eller få en ferdig pakke.

__________________________________________________________________________________

Skoleringskveld: Hva er klimaendringene og hvordan påvirkes maten vår?

Inviter Utviklingsfondet til å snakke om muligheter og utfordringer for verdens matproduksjon, før dere trekker det ned på lokalt nivå. Var det noen bønder i det lokale miljøet som slet med altfor mye regn i innhøstingsperioden i år eller i fjor? Som opplevde vanskeligheter med en vår uten nok regn? Inviter dem til å dele med seg av sine erfaringer! Avslutt med en diskusjon om hvordan vi best kan være med å bidra til en bedre verden. Kan vi gjøre endringer i vår hverdag som monner, eller er det viktigere at vi kommer sammen og jobber for endringer i politikken?

__________________________________________________________________________________

Har du spørsmål om prosjektet?

Anna Karlsson, informasjonskonsulent i Utviklingsfondet
Tlf: 463 74 292, e-post:
anna@utviklingsfondet.no

Marte Olimb, generalsekretær Norges bygdeungdomslag
Tlf: 924 06 360, e-post:
general@nbu.no

Du kan lese mer om Utviklingsfondets arbeid på deres nettsider.

 

 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt