logo

Du er her:

Bli med på Rally

Velkommen til en morsom og lærerik uke i Skottland.

Den norske delegasjonen som deltok på RYE-Rally i 2018. Fra Norges Bygdeungdomslag reiste Sondre Klaseie, Vegard Solbakken Mellum, Benedike Didrikson og Ola Venås.

Rural Youth Europe (RYE) inviterer til Rally i Perth i Skottland 12.-19. august. Da har du som er mellom 18 og 25 år mulighet til å få en uforglemmelig uke.

Temaet for årets Rally er «Year of young people, world of opportunities». Rallyuka kommer til å bli sosial, lærerik og morsom – her får du sjansen til å møte og bli kjent med representanter fra mange andre bygdeungdomsorganisasjoner fra hele Europa. Norges Bygdeungdomslag kan sende 5 representanter. Vi betaler reise, opphold og deltakeravgift for deltakerne. Eventuelle andre kostnader dekker man selv. 

Hvem kan delta?

Du må: 

- Være et aktivt medlem av Norges Bygdeungdomslag
- Være mellom 18 og 25 år
- Kunne kommunisere på engelsk
- Delta på aktiviteter som er linket til temaet for rallyuka (Year of young people, world of opportunities)

Interessert?

Send en e-post om hvorfor akkurat du bør få lov å representere Norges Bygdeungdomslag under rallyet til organisatorisk nestleder Guro Lajord på e-post: guro_lajord@hotmail.com

 

Høstseminar

16.-23. september arrangerer RYE høstseminar i Budapest med temaet "spill din rolle". Målet med dette seminaret er å styrke ungdomsdeltakelsen i lokalsamfunnet gjennom å utforske ulike former, styrker og svakheter for ungdomsdeltakelse i både distrikt og bynære områder. Her får deltakerne dele erfaringer og planlegge ulike tiltak.

 

Hvem kan bli med? 

- Du som er aktiv i Norges Bygdeungdomslag

- Du som har interesse for høstseminarets tema 

- Du må være fylt 18 år. Deltakere under 30 år prioriteres

- Du må kunne kommunisere på engelsk 

Meld deg på innen 30. juni her

Reiseutgifter blir refundert

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt