logo

Du er her:

De er innstilt til verv i NBU

Her finner du mer informasjon om hvilke verv som skal fylles under årsmøtet.

Disse er innstilt

At Tora Voll Dombu er innstilt som leder i Norges Bygdeungdomslag har vært klart en stund. Her kommer informasjon om noen av de andre vervene som skal fylles under årsmøtet. 

Bygdepolitisk nestleder

Torstein Klev (snart 20) fra Inderøy i Nord-Trøndelag. Studerer agronomi ved Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad.  

Han har vært aktiv NBU-medlem i fire år, da han ble valgt inn som styremedlem i Inderøy BU, i løpet av de siste årene har han vært arrangementsansvarlig, Bondelagskontakt og nestleder i lokallaget sitt. Det siste året har han vært medlem i BP-nemnda. Klev har også sittet som styremedlem i Inderøy Senterparti.

«Jeg har vokst opp med bygepolitiske diskusjoner rundt matbordet, Jeg er interessert i det som skjer på bygda og ellers i samfunnet. Jeg takket ja til å være innstilt som bygdepolitisk nestleder fordi jeg er interessert i bygdepolitikk og elsker NBU! Jeg ser dette som en mulighet og en unik utfordring som jeg ikke vil gå glipp av. Jeg er beæret over å være innstilt som Bygde-politisk nestleder for Norges Bygdeungdomslag og Norges største vennegjeng, og håper på å bli valgt».

Lagsutviklingsleder

Margrete Espen (24) fra Gran i Oppland. Studerer lektor i realfag ved NMBU på Ås. Er utdannet agronom fra Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad. 

24-åringen ble introdusert for Bygdeungdomslaget da hun jobbet dugnad under Landsstevnet på Toten i 2009. Hun har vært med å starte opp sitt eget lokallag – Gran/Brandbu Bygdeungdomslag. Hun har også sittet som 3. vara og lagsutviklingsleder i Oppland Bygdeungdomslag. 

«Jeg har gjort meg mange erfaringer som lagsutviklingsleder i Oppland som jeg tror kan nytte NBU, men er på ingen måte ferdig lært og håper å få mulighet til å lære mer om lagsutvikling og selve organisasjonen. Som styremedlem er jeg ærlig, prøver å snu på flisa og engasjert. Ikke minst er jeg veldig opptatt av hva som rører seg i lokallag og fylkeslag!».

Les også: Tora Voll Dombu er innstilt som leder i NBU


Kulturleder 

Karoline Rudstaden (22) fra Gran i Oppland. Nettopp ferdig med en bachelor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Jobber som personalkonsulent ved Hamar katedralskole. 

Hun ble introdusert for Norges Bygdeungdomslag da hun var dugnadshjelpvikar for sin mor under Landsstevnet på Toten i 2009. Året etter ble hun med å restarte Gran/Brandbu Bygdeungdomslag, og ble valgt som kulturleder i lokallagsstyret. Året etter ble hun valgt til leder. Hun har sittet som kulturleder i Oppland Bygdeungdomslag i tre år. 

«Jeg har alltid sagt at alt i BU er kultur på en eller annen måte. De fleste medlemmer som kommer inn i BU kommer ved at de deltar på en eller annen form for et kulturarrangement. Derfor mener jeg det er viktig at kulturarrangementer appellerer bredt slik at alle kan føle at de kan være med. Enten det er en bygdefest, dans eller friluftstur det gjelder. Det er noe jeg vil fortsette å sette fokus på».

Arrangementsleder

Olav Varhaug (31) fra Varhaug i Rogaland. Har fagbrev som tømrer, driver nå med videreutdanning ved Fagskolen i Oslo.  

Varhaug har vært medlem i NBU de ti siste årene og har hatt en rekke verv i lokallaget, har sittet både som organisatorisk nestleder og leder i Rogaland Bygdeungdomslag. Det siste året har han vært arrangementsleder i sentralstyret og håper nå å bli gjenvalgt. 

«Som den første arrangementslederen i NBU har jeg fått lov til å være med å forme rammene for vervet, og hva dette vervet skal ha ansvaret for. De sentrale arrangementene utvikler seg stadig, og øker i omfang og størrelse. Noe som igjen krever mer oppfølging og veiledning. Jeg stiller nå til gjenvalg. Min motivasjon er at jeg nå vet hvilket arbeid som ligger bak vervet, og har gjennom det siste året fått ytterligere erfaring som jeg mener er viktig i dette vervet».

1. vara

Trond Martin Wiersholm (25) fra Råde i Østfold. Jobber som anleggsmaskinfører, driver med kornproduksjon. Er utdannet anleggsgartner med fagbrev og har denne våren fullført agronomutdannelse.
 
Han ble valgt inn som styremedlem i Råde Bygdeungdomslag i 2010. Etter dette har han vært leder i Råde BU, lagsutviklingsleder og økonomiansvarlig i Østfold Bygdeungdomslag, leder for ØBUs sommerstevne i 2015. Han har også hatt sentrale verv – ett år som medlem av lagsutviklingsnemnda, to år i organisasjonsutvalget, vært 2. vara til sentralstyret og har sittet i ett år som 1. vara – et verv han nå tar gjenvalg på. 

«Jeg ønsker å stille som 1. vara fordi jeg føler meg motivert for et år til i sentralstyret, og fordi jeg mener at jeg fortsatt har noe å bidra med. Som 1. vara har man en ganske fri rolle i styret, samtidig som man må være godt inne i arbeidet som gjøres, og kjenne til sakene det jobbes med. Dette mener jeg at jeg får bra til, og jeg mener 1. vara er et verv som passer meg godt».

Øvrige verv 

2. vara: Siri Prestegården
3. vara: Mina Rørh Heggelund
4. vara: Mathias Lien Nordberg
Ordfører: Marthine Dæhli Unnerud
Varaordfører: Marit Knutsdatter Strand
1. vaktleder: Tormod Rognlien
2. vaktleder:  Info kommer senere

Direktevalg: Inger Johnanne Sveen 
1. vara direktevalgt: Marthe Bogstad
2. vara direktevalgt: Erik Krogrud
3. vara direktevalgt: Jo Gabriel Grøtan
4. vara direktevalgt: Info kommer senere

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt