logo

Du er her:

Det er faktisk opptatt

Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag ønsker å sette fokus på jordvern og sørge for at det fortsatt skal kunne produseres mat både på bygda og nær byene. Der matjorda ligger er det faktisk opptatt.

Ser vi på nedbyggingen av matjord i Trondheimsområdet kan det ikke omtales som annet enn et skrekkeksempel. Ny E6 gjennom Gauldalen, Klett og inn til Trondheim feier over om lag ett tusen dekar av Trøndelags mest produktive matjord. Kornet som ble dyrket her ville gitt hundre tusen brød hvert år. Når Norsk Kylling skal bygge sitt nye slakteri på Orkanger forsvinner 130 dekar matjord. Her dyrkes det også korn, som ville forsynt Trøndelag med tusen brød på hvert dekar, hvert år. 

Nasjonalt jordvernmål 

Stortingets nasjonale jordvernmål sier at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal komme over 4000 dekar. For Sør-Trøndelag tilsvarer det 320 dekar hvert år (8%). Fortsetter denne nedbyggingen vil det snart ikke være mer igjen. Hva skal vi da leve av? 


Opptatt 

Det er helt klart at vi trenger veier og næringsbygg. Der det allerede er næringsbygg eller oppegående veier, kan det ikke bygges noe annet. Der kornåkeren, grønnsakåkeren eller grasåkeren ligger er det faktisk også opptatt. Tomta er i bruk og sørger for at verdens befolkning har noe å leve av. Uansett hva vi kommer til å leve av i framtida, er vi i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag ganske sikre på at mye av det vil bestå av noe som dyrkes på en åker. 

Levende bygder 


Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag (STBU) ønsker at bygdene skal bestå og at livet der skal være attraktivt. Matjorda i Bygde-Norge er ikke like trua som matjorda rundt byene. Det er bra. Det som ikke er så bra er at den matjorda som betegnes som den beste ligger rundt byene. Det er jo derfor byene er lagt nettopp der de er.Vi mener det er på høy tid å sette inn konkrete tiltak i kampen mot nedbygging av dyrka jord. Vi mener Fylkesmannen må våkne og sette ned foten i de sakene der matjorda blir truet av fabrikker og asfalt. I tillegg mener vi dyrka jord må verdsettes høyere. Det skal ikke lønne seg å bygge en fabrikk på dyrka jord.

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt