logo

Du er her:

Disse er innstilt til verv i sentralstyret

Organisasjonens valgkomité er klare med sin innstilling til årsmøte av personer til sentralstyret og andre sentrale verv. Tora Voll Dombu stiller til gjenvalg som styreleder for ett år. Noen kjente og mange nye fjes. Møt noen av de her.

Opptatt av levende bygder
Inger Johanne Brandsrud er innstilt som bygdepolitisk nestleder. Østfoldingen er akkurat ferdig utdannet barnehagelærer, har solid organisasjonserfaring og lang fartstid i Norges Bygdeungdomslag. Som 17-åring ble hun valgt inn i lokallaget sitt Eidsberg og Hærland BU. - Jeg er opptatt av politikk og viktigheten av levende bygder. Gjennom vervet ønsker jeg å ta opp saker som er viktig for ungdom på bygda og håper at vi kan fortsette å ha et godt og variert politisk budskap. Jeg er sikker på at dette kommer til å bli veldig moro, og da jeg fikk tilbud om et slik verv, kunne jeg ikke si nei! sier Inger Johanne. 

Nå ut til flere med arrangementene
Valgkomiteen har innstilt Edvard Bele Sæterbø til å være kulturleder. 23-åringen fra Surnadal ble kjent med Norges Bygdeungdomslag for seks år siden på Høstarrangementet i Melhus. - Det tok ikke lang tid før jeg ble vara i fylkesstyret, for deretter økonomiansvarlig og til slutt leder i Møre og Romsdal Bygdeungdomslag. Edvard har også vært fylkesrepresentant i Hovedkomiteen for Landsstevnet i 2016. - Det har vært utrolig givende. Det å være med å arrangere Landsstevnet 2016 er den beste erfaringen jeg har hatt noen gang, sier han. - Jeg ønsker å synliggjøre våre arrangementer og nå ut til enda flere, samt utvikle kulturtilbudet slik at vi favner flere målgrupper, samtidig som det tjener NBU sitt formål, sier han. 


Inger Johanne, Kristian, Jon Erik og Thea er noen av de som er innstilt til sentrale verv i NBU.

Gårdsbruk og tevling
Siden 2008 har Kristian Ramstad vært medlem i Norges Bygdeungdomslag, nå er han innstilt som tevlingsleder og håper på tillitt i årsmøte. Han er 25 år og vokst opp på en gård med melke- og ammekyr. Med agronomiutdanning fra videregående og landbruksteknikk fra Blæstad, høyskolen i Hedmark i lomma har han god innsikt i hva det vil si å arbeide på gård. For tiden jobber han som jorbruksfaglærer ved Lena-Valle videregående og som dreng for sin far. Ved siden av å stelle med grønnsaker i hagen og moskusender, vier han mye av fritida si til organisasjonen. Han har sittet i lokallagsstyret og er på sitt fjerde år som tevlingsleder i Oppland BU. I løpet av den tiden har han vært innom valgkomiteen og tevlingsnemda sentralt. - Jeg syns det er stor stas å bli innstilt til sentralstyret, og jeg skal virkelig prøve å innfri så godt jeg kan. NBU har gitt med veldig mye de siste 10 årene og jeg ønsker å gi noe tilbake. Jeg takker for tilliten fra valgkomitéen og håper videre på tillitt i årsmøte.

Få med flere med på moroa
- Vi er en stor organisasjon men vi har plass til mange flere, dette er viktig for at vi skal utvikle oss med nye ider og meninger, men det er også viktig å holde på de medlemmene vi allerede er. Jeg er veldig motivert for arbeidet, sier Jon Erik Hjelleset, som er innstilt som lagutviklingsleder. Som 16-åring ble han først kjent med Norges Bygdeungdomslag, det er nå ti år siden. Østfoldingen bor i Skiptvet og jobber som prosjektleder i AA Elektro Installasjon, samt Heimevernet. På fritiden vier han mye tid til friluftliv, kjøretøy og bygdeungdomslaget. Jon Erik har blant annet vært aktivitetsleder i fylkesstyret i flere år. I år er han teknisk ansvarlig for Landsstevnet som går av stabelen 17. juli i Kalnes, Østfold. 

Fra leder for sommerstevnet til fylkesleder i Akershus
Også innstilt arrangementsleder har mye organisasjonserfaring fra Norges Bygdeungdomslag. Anne Margrethe Elton er oppvokst på en gård i Nannestad, Akershus og bor på Eidsvoll der hun jobber som regnskapsfører. Hun ble kjent med Norges Bygdeungdomslag i 2010, og siden har det gått slag i slag med ulike verv. - Det var en stor ære da jeg ble spurt om å være arrangementsleder.  Jeg har lyst til å bidra mer til denne fantastiske organisasjonen, og med et slikt verv gir dette meg en unik mulighet til det, sier hun. 

Organisasjonserfaring fra barndomsårene av
Thea Thujord fra Fåvang er innstilt som 1. vara. - Å engasjere meg i NBU er noe av det beste jeg vet! Å bli spurt om å sitte som tillitsvalgt i NBU ser jeg på som en stor ære. Jeg håper årsmøtet gir meg muligheten til å utfolde engasjementet mitt til organisasjonen enda mer ved å velge meg som styremedlem, sier hun. 24-åringen begynte sitt organisasjonsliv da hun var seks år, og medlem i 4H. Etter hvert startet de sitt eget lokale bygdeungdomslag hjemme i Fåvang, som hun ble leder for. I løpet av årene har hun hatt mange verv i lokallaget, fylkesstyre og sittet i kulturnemda. Når hun flyttet til Bergen for å studere til å bli lærer, var hun en av initiativtakerne til å få liv i Fløien Bygdeungdomslag, hvor hun sitter i styret nå. Hun har også engasjert seg i andre organisasjoner og har erfaring fra pedagogikkstudentene, studentrådet, senterungdommen for å nevne noen. - NBU har gitt meg mye erfaringer og mange opplevelser. Jeg har fått organisasjons-, politisk-, og tevlingserfaring, samt erfaring med å arrangere store og små arrangementer. Ikke minst har jeg fått mangfoldige minner og haugevis av gode venner. Dette ønsker jeg å gi til andre også. I den siste tiden har Thea vært sentral i Bygdepolitisk nemd. - Det har gitt meg mersmak i å jobbe i organisasjonen på et mer sentralt hold, sier hun. 

 

Valgkomiteens innstilling 2018/2019

Leder

Tora Voll Dombu (STBU) 

Stiller til gjenvalg for ett år

Organisatorisk nestleder

Guro Lajord (OBU)

Ikke på valg

Bygdepolitisk nestleder

Inger Johanne Brandsrud (ØBU) 

Ny for to år

Kulturleder   

Edvard Bele Sæterbø (MRBU)

Ny for to år

Tevlingsleder   

Kristian Ramstad (OBU) 

Supplering for ett år

Lagsutviklingsleder

Jon Erik Hjelleset (ØBU) 

Supplering for ett år

Arrangementsleder

Anne Margrethe Elton (ABU)

Ny for to år

1. vara

Thea Thujord (OBU)

Ny for ett år

Andre som er innstilt

2. vara Petter Fredriksen (OBU) Ny for ett år
3. vara Susanne Røssland (RBU)         Ny for ett år
4. vara  Astrid Tunheim (RBU)   Ny for ett år

Direktevalgte

Ordfører Trine Onsøyen (STBU)  Ny for ett år
Varaordfører      Mari Bøe (MRBU)    Ny for ett år
1. vaktleder   Patrick Austvik (ABU)    Gjenvalg for ett år
2. vaktleder  Inga Steenberg (BBU)  Ny for ett år
3. vaktleder  Alexander Skonnord (HeBU) Ny for ett år
Direktevalgt Marthe Bogstad (ABU)      Ikke på valg
Direktevalgt Tormod Rognlien (OBU)   Ny for to år    
1. vara direktevalgt       Einar Mjaaland Sele (RBU)    Ny for ett år
2. vara direktevalgt     Karoline Rudstaden (OBU)   Ny for ett år
3. vara direktevalgt     Ola Skrivlien Venås (OBU)   Ny for ett år
4. vara direktevalgt  Martin Johnsbråten (ABU) Ny for ett år

Valgkomité for 2018/2019

Region Midt

Anne Solberg (STBU) Ikke på valg
Vara: Oda Hollingsæter (NTBU)    Ikke på valg

Region Øst

Margrethe Espen (OBU)  Ikke på valg
Vara: Sondre Klaseie (ABU)       Ikke på valg

Region Vest

Maria Pettersen (HoBU)    Ny for to år
Vara: Caroline Vinningland Sitter (RBU)     Ny for to år

Region Sør

Halvor Stavdal (TBU)     Ny for to år
Vara: Marthine Dæhli Unnerud (ØBU)    Ny for to år

Ledere av valgkomiteen

Leder av valgkomiteen: Anne Solberg      Ny for to år
Nestleder av valgkomiteen: Margrethe Espen Ny for to år

                                                  

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt