logo

Du er her:

Er du vår nye prosjektkoordinator?

Prosjektet har til hensikt å kartlegge et felt som fortsatt har til dels store kunnskapshull, nemlig hvordan unge bønder har det i dag.

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi legger vekt på å formidle brukernes og de pårørendes erfaringer og kunnskap om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. Vi holder til i Dronningens gate 17, 0154 Oslo.

(Unge) Bønders psykiske helse:

Prosjektet har til hensikt å kartlegge et felt som fortsatt har til dels store kunnskapshull, nemlig hvordan unge bønder har det i dag, hvordan oppfatter de sin psykiske helse, hva tenker de om å være bonde i dagens samfunn, og hvilke bekymringer som melder seg hos unge som er i ferd med eller vurderer å overta driften av et gårdsbruk. Prosjektet skal videreutvikle kunnskap på feltet, utvikle kurs for unge mennesker i distrikts-Norge på psykisk helse og prosjektet skal styrke landbrukets mentorordning når det kommer til kompetanse på psykisk helse. Prosjektet skal også videreutvikle godtbondevett.no, en ressursside på nett for psykisk helse i landbruket.   

Som prosjektkoordinator skal du lede dette prosjektet

Prosjektet gjennomføres av Mental Helse Ungdom i samarbeid med Norges Bygdeungdomslag, Norges Bondelag, Ruralis og Norsk Landbrukssamvirke.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og styre prosjektet «unge bønder» etter fastsatte mål
 • Assistere Generalsekretær med oppdukkende arbeidsoppgaver. Hovedsakelig arkivere, behandle post og handle inn nødvendige artikler til kontoret.
 • Bistå Mental Helse Ungdom ved oppdukkende arbeidsoppgaver i organisasjonen
 • Utvikle 2-3 nye prosjektsøknader per halvår

Vi søker deg som:

 • Er god til å planlegge og har stor gjennomføringsevne
 • Takler og liker å ha flere baller i luften samtidig
 • Er initiativrik og nysgjerrig
 • Forstår økonomiske budsjetter og ønsker å få til mest mulig innenfor opptegnede rammer
 • Klarer å jobbe selvstendig, men som også fungerer godt i et team

For deg er:

 • Psykisk helse blant unge viktig og du blir motivert av å hjelpe andre
 • Organisasjonsarbeid i et ungt miljø givende
 • Prosjektarbeid noe du kanskje har erfaring med fra før, ønsker å jobbe med, og/eller at du har relevant utdanning
 • Innovasjon og utvikling av prosjekter og organisasjonen givende og det å ta initiativ faller deg helt naturlig

Det er ønskelig, men ikke et krav, at du har:

 • Høyere utdanning som kan være relevant for prosjektet
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller fra organisasjonsarbeid

For den rette personen tilbyr vi:

 • En 100% midlertidig stilling som prosjektkoordinator og assistent frem til 28.02.2019 mulighet for forlengelse
 • Lønn etter avtale, pensjonsordning i DNB og en fleksibel arbeidstid
 • Et sosialt, ungt og fremoverlent miljø med 12 ansatte i ulike stillingsprosenter
 • Tiltredelse så tidlig som mulig etter 01.03.2018
 • Gode kontorfasiliteter

Passer beskrivelsen deg? Er dette en stilling du kunne tenke deg og er motivert for? For å søke:

 • Last opp CV
 • Last opp Vitnemål
 • Last opp søknad
 • Send inn!

 

Søknadsfrist: 23.02.2018 – 12.00
Søknader vurderes løpende.
Vi vil forsøke å svare alle søkere innen 26.02.2018

 

Kontaktperson

Olav Østbye
HR- og økonomisjef
93054702
olav@mhu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt