logo

Du er her:

Er norsk skog bare juletrær eller?

Jula er på trappene og vi skal snart ut å finne juletreet til selve julekvelden, mens du er ute kan du gjøre deg opp ei mening av hvilke verdier og muligheter som finnes i norsk skog. For det eksisterer vel en skogindustri i Norge eller?


Skogen er noe som ikke alltid blir verdsatt så høyt som det burde. Det er noen år siden gårdssaga var et fast inventar på norske gårdsbruk. Utvikling har skjedd og i dag er mye av driften gjort av entreprenører og virke blir kjørt til større sagbruk. Vi tenker kanskje at alt vi hugger videreforedles og skaper arbeidsplasser og verdier i Norge, men det er feil. Vi har gått fra å være en nettoimportør til å bli en nettoeksportør av skog. Vi eksporterer rundt fire millioner kubikkmeter med tømmer som forsvinner ut av landet.


Kanskje har oljen gjort oss blind på hvilke andre muligheter vi har for verdiskapning i dette landet?
Eller er den svenske skogen mer lønnsom enn den norske? I Sverige lykkes de med skogsindustrien, de får det til å være lønnsomt og de har god rekrutering. Skog er en grønn og framtidsretta energikilde, og det er ikke bare sagtømmeret som er av interesse. Cellulose, protein som kan erstatte soya i kraftôr og mer bioenergi er bare noen av mulighetene skogen byr på.


Men vi kan ikke bare vippe bryteren å forvente at industrien vil blomstre opp av seg selv, her må vi som ungdommer bidra med en tydelig stemme for hvordan vi ønsker fremtiden vår. Vi må stå opp for industrien, mulighetene og arbeidsplassene. For skognæringa er ei næring som har et stabilt fotfeste ute i distriktene, og kanskje det kan bidra til å å gjøre noen grendesamfunn «Great again»?

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt