logo

Du er her:

Fullt medlem i Rural Youth Europe

På generalforsamlinga lørdag ble NBU fullt medlem i RYE

Lørdag 9. september ble generalforsamlinga i Rural Youth Europe (RYE) avholdt i Tallinn, Estland. Her ble Norges Bygdeungdomslag tatt opp som fullt medlem, etter at vi har vært såkalt "candidate member" i to år. Fra og med 1. januar 2018 har vi fulle rettigheter i Rural Youth Europe. Det vil si at vi kan fortsette å sende medlemmer til arrangement i Europa, at vi får stemmerett på generalforsamlinga og at vi kan fremme kandidater til styret. Styreleder Tora Voll Dombu er veldig fornøyd med at vi nå har blitt fullt medlem: 

- Jeg er veldig glad for at vi nå er blitt fullt medlem i Rural Youth Europe. Det er en viktig og relevant paraplyorganisasjon for NBU. De andre medlemsorganisasjonene er veldig like oss, både i aktiviteter, oppbygging og tenkemåte. Sjøl om vi kommer fra ulike land er det veldig artig at vi er så like. Vi har mye å lære fra våre nye venner i Europa, og vi kan bidra med våre erfaringer. Det føles litt som å komme hjem.

Om Rural Youth Europe

  • Har 20 medlemsorganisasjoner i 18 land.
  • Har totalt ca 500 000 medlemmer.
  • Ble stifta i 1957.
  • Medlemmene er delt i fire grupper, som har hvert sitt styremedlem. NBU er med i den nordiske gruppa.
  • Styret består av sju personer.
  • Hovedkontoret ligger i Helsinki.
  • Arrangerer flere events i året, blant annet Study Session, European Rally og Autumn Seminar.
  • 4H Norge er også medlem. 
  • Sjekk ut www.ruralyoutheurope.com for mer informasjon.

I forkant av generalforsamlinga ble det for første gang avholdt en konferanse for nøkkelpersoner i medlemsorganisasjonene, og her deltok styreleder Tora Voll Dombu og generalsekretær Marte Gjestvang Olimb. Temaet for konferansen var fredsbygging i et Europa i forandring. 

Har du lyst til å vite mer, eller vil du delta på et arrangement i Europa neste år? Ta kontakt med organisatorisk nestleder Guro Lajord.

 

Alle bilder: Rural Youth Europe

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt