logo

Du er her:

Har du ikke billett? Registrer deg her!

Kun for deg som ikke har kjøpt billett på deltager.no ennå

Registrer deg her!

  • Fyll inn alle felter i skjemaet

  • Ha legitimasjon og bankkort klart

Samtykke til fotografering

  • I skjemaet blir du bedt om å svare ja/nei til å bli tatt bilder av.
  • Et samtykke fra deg innebærer at NBU står fritt til å bruke bilder der du er avbildet. Bildene skal brukes i forbindelse med NBUs arbeid fremover; på sosiale medier, medier, medlemsblad, profilering, pressearbeid, promotering og annet.
  • NBU behandler bilder etter pressens etiske regelverk, dvs. at det tas hensyn til de avbildede.
  • På grunn av nye personvernregler (GDPR) er vi nødt til å innhente samtykke.

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt