logo

Du er her:

"Hogg for framtida"

Norges Bygdeungdomslag har fått midler til å gjennomføre en kampanje for sette en distriktsnæring - skogindustrien - på dagsorden.

Prosjektet, "Hogg for framtida", skal sette lys på utfordringer og muligheter i skogindustrien. Dette er en distriktsnæring som NBU sitt 1. representantskap i 2018 vedtok at skal prioriteres i organisasjonen. Oranisasjonen ønsker å styrke vår rolle som kompetanseorganisasjon på flere distriktsnæringer enn jordbruk. Med mange medlemmer fra viktige skogområder er skognæringa en naturlig start. 

I prosjektet skal vi drive målretta informasjon- og politisk arbeid. Tidligere har NBU blitt satt på organisasjonskartet gjennom prosjekter som for eksempel "Få swing på bygda di" og "Uten jenter stopper Bygde-Norge". Nå ønsker organisasjonen på nytt å gjennomføre et større politisk prosjekt. 

- Formålsparagrafen vår sier blant annet at "NBU skal sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting". Med dette prosjektet kan vi vise fram hvilke muligheter det ligger i å skape arbeidsplasser og næringsvirksomhet i distriktene, helt i tråd med formålsparagrafen. Prosjektet er viktig i klimasammenheng, samtidig som vi kan skape arbeidsplasser, sier fungerende politisk nestleder Kristine Østby. 
 

Skogens rolle i bioøkonomien

Et aktivt skogbruk kan bidra til å erstatte ikke-fornybare råstoffer i en rekke produksjoner som bygg, industri, drivstoff og emballasje. Oljeprodukter kan lages av tre. I dag sender Norge tømmer til Sverige i stedet for å utnytte det i en større grad i Norge.

- Det betyr at vi ikke bare sender fra oss en verdifull råvare og penger ut av vår egen økonomi, men òg en god del potensielle arbeidsplasser. Derfor er det viktig å fokusere på å bygge opp en større treforedlingsindustri i Norge, fortsetter Østby. 

Kampanjens formål

NBU ønsker å sette treindustrien på agendaen i egen organisasjon og i den politiske debatten. Vi ønsker at staten skal ta et større ansvar i å utvikle en trebasert industri i Norge. Staten må bruke virkemidler, som eierskap, for å videreutvikle og sikre ressurser og kompetanse. Dette er gjennomslag som er av særlig viktig for sysselsetting i distriktene, men òg for norsk økonomi. 

NBU ønsker videre å jobbe for en nasjonal linje på skogfag på videregående nivå med moderne og oppdaterte maskiner, utstyr og metoder for skogsarbeid. 

Snart kommer en utlysning på NBU.no for alle som ønsker å sitte i en prosjektgruppe som nedsettes av sentralstyret og bygdepolitisk nemnd. Ønsker du allerede mer informasjon om hvordan du kan bidra? Ta kontakt med bygdepolitisk konsulent, Kathrine Kinn, på politikk@nbu.no eller 46820632. 

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt