logo

Du er her:

- Inntekt er viktig for rekruttering

NBU har vært på høring i næringskomiteen om jordbruksoppgjøret.

Leder, Tora Voll Dombu holdt NBUs innspill i næringskomiteen om jordbruksoppgjøret. Det kan leses i sin helhet her:

Landbrukspolitikk er distriktspolitikk

Takk for at vi får komme hit med våre innspill. Jeg heter Tora Voll Dombu og er leder for 7500 ungdommer som ønsker seg et Norge med levende bygdesamfunn. Mange av våre medlemmer er enten underveis i ei grønn utdanning, har oppriktig lyst til å bli bønder, eller er opptatte av at vi også i framtida skal kunne få trygg, norsk mat på bordet, hver eneste dag.

Landbruket er helt grunnleggende for et levende Distrikts-Norge. Nesten 100 000 arbeidsplasser, mange utenfor de største byene. For landbrukspolitikk ER distriktspolitikk. Å skille landbruk fra distrikt, eller skille landbrukspolitikk fra annen næringspolitikk, mener jeg er kjemperart. Grunnlaget for byene er at landbruket produserer et overskudd stort nok til at en del av befolkninga kan bo et annet sted og drive med noe annet.

Ungdom ønsker seg forutsigbarhet

Vi opplever ikke at regjeringas tilbud svarer på Stortingets bestilling. Jeg ber dere om å tenke tilbake på det dere var med å vedta sent en kveld i slutten av april. Før vi kan begynne å drømme om at vi skal få flere næringsdrivende i landbruket, er vi nødt til å fylle plassene etter de omtrent 40 000 bøndene vi har i dag. De har en gjennomsnittsalder på over 50 år. Det sier seg sjøl at mange av dem ikke skal være bønder mange år til. Vi sikre at det finnes noen som vil drive videre. Vi trenger kompetente, utdanna og engasjerte ungdommer for å nå stortingets mål.

Disse ungdommene ønsker seg forutsigbarhet. Å velge ei grønn utdanning må resultere i en arbeidshverdag hvor man får levert varene man produserer, og får betalt ei anstendig lønn. Nå har det seg sånn at fra man er ferdig utdanna agronom som 19-åring, er det fortsatt 20 år til du når gjennomsnittsalderen for nye mottakere av produksjonstilskudd. Vi er glade for at tidligpensjonsordninga er foreslått videreført som et viktig tiltak for å stimulere til overtakelse på tidlig tidspunkt. Tidligpensjon er ikke et velferdstiltak, det er et rekrutteringstiltak.

Små bruk må få være med på inntektsutviklinga

Norge er ikke laga sånn at man kan fortsette å rasjonalisere jordbruket i evig tid. Det er bratt og skrint og smalt og upraktisk. De små gårdene er i mange tilfeller små fordi naturgrunnlaget ikke legger til rette for større drift. De små gårdene er med på nå målsettinger om økt matproduksjon. Vi vil bare minne om at 60 prosent av melka som produseres i Norge er fra bruk på gjennomsnittsstørrelsen eller mindre.  Prioriteres ikke de små bruka i inntektsutviklinga sier dere nei til en stor del av norsk landbruk.

Inntekt er det viktigste tiltaket for økt rekruttering til jordbruket. Men vi mener, i likhet med flertallet i næringskomiteen, at det i tillegg bør satses på sosiale ordninger, kompetanseutvikling og omdømmebygging.

Velferdsordningene er foreslått videreført. Det er bra. Å satse på en mangfoldig bruksstruktur er også et sosialt tiltak. Ingen vil være siste bonde i bygda og et godt produksjonsmiljø i hjembygda er viktig i hverdagen, og det vil være positivt for rekrutteringa.

Stortinget må prioritere grønne utdanninger

Landbruk er ei kunnskapsbasert næring, og behovet for kompetanse kommer bare til å øke. Krav om at maten produseres sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig krever at bønder har nok og riktig kunnskap. Dersom bønder ikke henger med på utviklinga innen ny teknologi, klimaendringer og dyrevelferd kan landbruket miste legitimitet. Behovet for trygg matproduksjon både for forbruker, husdyr og bonde gjør at vi ønsker et kompetansekrav velkommen. Vi ber næringskomiteen å sette i gang ei utredning om mulig organisering og implementering av kompetansekrav for jordbruket.

Landbrukets omdømme er viktig for rekruttering. Å vise fram at jordbruk er ei næring prega av høyteknologi, avansert biologi og kjemi bidrar til at landbruket blir en attraktiv yrkesvei. Vi ønsker en koordinert infokanal à la sjømatnæringas Sett Sjøbein velkommen. En sånn portal må se utdanning og yrkesvei i sammenheng

Et av Stortingets mål for jordbrukspolitikken er matsikkerhet. Vi må legge til rette for at vi skal brødfø vår egen befolkning. Det kan komme en dag da vi virkelig trenger alle de jordlappene vi har. Og da er det innmari dumt om de har grodd igjen eller er lagt under asfalt. Vi burde òg stille oss selv kritiske spørsmål ved at vi benytter jorda til andre lands befolkning til å brødfø oss selv.

For å sikre rekruttering til landbruket, i hver grend, i hvert fylke, ønsker vi at de små gårdene også får være med i inntektsutviklinga, og at dere faktisk følger opp vedtatt politikk om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Ungdom er kanskje mer idealistiske enn voksne, men også ungdom lever av penger, og også ungdom skjønner at det er kroner og ikke prosenter som betaler regningene. Det er greit å være stor i kjeften, men gapet kan ikke bli større.

 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt