logo

Du er her:

- Jo flere vi er sammen, jo gladere blir vi!

Etter en sommer med stevner og mye aktivitet, er det på tide med en statusoppdatering av medlemsmassen.

I utgangen av juli teller Norges Bygdeungdomsla 5216 medlemmer. Medlemsveksten er noe lavere sammenlignet med de siste årene. 

-  Veksten i sommer er likevel noe høyere enn i fjor. Det skyldes at mange meldte seg inn i forkant av Landsstevnet. Bedre systemer har gjort at vi har registrert medlemmene som betalte på Landsstevnet, raskere enn tidligere. Det er positivt, og gjør at flere nye medlemmer er synlige på listene til lokallagene, før årsmøtene avholdes, sier generalsekretær Marte Gjestvang Olimb. 

Oppland har en medlemsmasse på 899 per juli 2018. Ser vi på lokallagene, er det Stokke og Andebu Bygdeungdomslag i Vestfold som har flest medlemmer totalt, med 229 ungdommer som tilhører lokallaget. 

Sør-Trøndelag har overgått måltallet sitt med fire prosent. Måltallet ligger på 300 nye medlemmer. Vestfold er kun fire prosent unna å oppnå målet. (se tabell nedenfor)

 

- Vi får større politisk innflytelse når vi er flere. Det er også en klar fordel å kunne fortelle samarbeidspartnerne, som Landbrukssamvirke og Bondelaget, at vi vokser.

 

Aktivitet utover høsten
Organisasjonen opplevde stor vekst i desember 2017 og håper på samme utvikling i år.
- Det pleier å være en ekstra økning i medlemsmassen mot slutten av året, fordi lokallagene er flinke til å ha arrangementer i forbindelse med juleferien. I tillegg til at mange arrangerer kule aktiviteter i forbindelse med aksjonsuka i november. I år er temaet skog, så vi håper på mye sprell i forbindelse med det, sier Marte. 

Hun oppfordrer medlemmene til å ha aktiviteter som samler ungdom på bygda.
- Ha gjerne flere aktiviteter som krever medlemskap, der prisen for å delta er sterkt rabattert for medlemmer. Bruk Frifondpengene og søk aktivitetsfondet, slik at dere kan gjøre aktivitetene så billige som mulige. Verv mange nye etter 1. juli, sier hun.

- Med introduksjonsmedlemskap som varer ut 2019, får de nye medlemmene mye ut av medlemskapet sitt. Når introduksjonsmedlemmene blir med på for eksempel Høstarrangementet i Skogn i oktober, eller Landsstevnet 2019 i Vestfold, blir de gjerne bitt av basillen og da beholder lokallaget medlemmet lenger, mener Marte. 

En stor vennegjeng
- Jo flere vi er sammen, jo gladere blir vi! Altså, jo flere medlemmer vi er i NBU – eller «Norges største vennegjeng» som vi liker å kalle oss, jo større pengepott får vi fra staten til å gjøre de artige tingene. I tillegg får vi større politisk innflytelse når vi er flere. Det er også en klar fordel å kunne fortelle samarbeidspartnerne, som Landbrukssamvirke og Bondelaget, at vi vokser. Heia bygdeungdommen! avslutter Marte. Hun håper på en stor medlemsvekst i månedene som kommer. 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt