logo

Du er her:

Lover å ha fokus på psykisk helse

– Tusen takk for at jeg fikk komme til Landbrukets hus i dag, sier Bård Hoksrud, som er tilstede under lanseringen av prosjektet Unge bønders psykiske helse. – Jeg skal love dere en ting, jeg kommer til å være opptatt av psykisk helse fremover. Det er fantastisk bra at hele Landbruks-Norge er med og setter psykisk helse på dagsorden blant unge bønder.


Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen og Landbruks- og matminister Bård Hoksrud er tilstede på lanseringen av samarbeidsprosjektet Unge bønders psykiske helse. Full sal og rørende, personlige og faglige gode innlegg fra foredragsholdere. Foto Norges Bygdeungdomslag

Tekst Emma Gerritsen

Samarbeidspartnerne i prosjektet «Unge bønders psykiske helse» inviterer beslutningstakere til et frokostmøte på Verdensdagen for psykisk helse onsdag 10. oktober. Styreleder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes ønsker alle velkommen. Han trekker de store linjene om hvorfor temaet er viktig.

Prosjektleder Ivar Erik Ree tar over talerstolen og forteller om prosjektets faktagrunnlag og nødvendighet. Han viser også en kortfilm, som er en del av prosjektet. 

Hele 27 prosent av unge bønder i dag jobber alene og ofte lange dager. De har ikke en kantine der de møter kolleger, og så mye som 21 prosent rapporterer om ensomhet. I tillegg har mange bekymringer knyttet til økonomi, og omtrent halvparten sier at de er bekymret for negative endringer i markedet, politikken og avlingssvikt.

Dersom en bonde får en psykisk knekk er det ikke gitt at det blir fanget opp før det har gått lang tid. Konsekvensene kan være enorme, både for bonden og dyrene på gården. – En god psykisk helse er utrolig viktig. Norge trenger friske, unge bønder, og sammen må vi legge til rette for det. 

En personlig historie

Når bonde Henrik Kjeldsen får ordet, blir det stille i salen. – Jeg er ingen psykolog, dette er bare noen betraktninger fra en enkel bonde og tømmerhogger, avslutter han innlegget, etter å ha fortalt om en vanskelig tid både når faren var syk og etter hans bortgang. Fortellingen vitner om dyp erfaringsbasert visdom. Henrik har lært å ta bedre vare på seg selv. Han setter større pris på små gleder i hverdagen nå. – Å ta på seg tørre ullsokker etter en kald dag i skogen er helt magisk.

Han vet at han vil leve når han utfordrer sine tømmerhoggerferdigheter, og befinner seg opp i et høyt tre.
– Ja, da kjenner du virkelig at du vil leve, det kan jeg love dere, sier han. Lytterne responderer med latter. 

Viktig prosjekt

Også Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, har tatt turen, og understreker viktigheten av å være raus. Hun applauderer prosjektet. –  Medmenneskelighet skårer høyere på en god psykisk helse enn medisiner. Omtrent alle vil få psykiske vansker i løpet av livet. Bønder er som alle andre, men som bonde kan du ikke ringe en arbeidsgiver og si at du er syk, for dyrene trenger fôr og avlingene må høstes. I tillegg er du ofte alene om arbeidet. Gården har gått fra å være et arbeidssted for mange, til en arbeidsplass for en person. 


Også Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet tar opp dette i hennes tale. Hun trekker frem utfordringer unge bønder står ovenfor, og hjelpeordningene som finnes i dag, som Norsk Landbruksrådgivning. Jakob Simonhjell fra Norsk Landbruksrådgivning utfyller henne her. –  Norsk landbruk er ganske unik på verdensbasis i den henseende. Det er mange gode støtteordninger. Det er veldig mye bra og mye som kan videreutvikles.


Statsråd og statssekretær får overrekt en innrammet plakat med 5-tips for god bondehelse, før de forlater Landbrukets hus for denne gang. Forsamlingen løser seg opp, flere er rørte over historier som er blitt fortalt.

Denne morgenen er det blitt tydelig at vi har en viktig jobb å gjøre, og at dette prosjektet kan bety mye for veldig mange.
 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt