logo

Du er her:

Medlemstall for september

Vi har tatt en medlemsopptelling - nå er vi 5917 medlemmer.

Vi er godt inne i den første høstmåneden og det er på tide å presentere medlemstallene per 1. september. 

Det største fylkeslaget er fortsatt Oppland Bygdeungdomslag med sine 1297 medlemmer. På andreplass har vi Hedmark Bygdeungdomslag med 962 medlemmer, mens Akershus Bygdeungdomslag har 779 medlemmer og befinner seg på tredjeplass. 

Oversikten over alle fylkeslagene finner du nedenfor eller ved å trykke her (PDF)

Lokallagene

Når det gjelder lokallagene våre er det fortsatt Gausdal Bygdeungdomslag som befinner seg på toppen med 345 medlemmer, etterfulgt av Voss med 164 medlemmer og Grue med 163 medlemmer. 

Oversikten over de 20 største lokallagene våre finner du på bildet nedendfor eller ved å trykke her (PDF)

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt