logo

Du er her:

NBU presenterer: FrP!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no

Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til de ulike og gir deg en oversikt. Siste parti ut er FrP!

Skole 

Frp vil innføre karakterer i matematikk, engelsk og norsk fra og med femte trinn. 
Innføre daglig fysisk aktivitet i grunnskolen
Ungdomskoleelever skal få muligheten til å velge bort sidemålsundervisning

Helse

Frp vil likebehandle offentlige og private sykehus.
Styrke psykologtjenesten i kommunene

Klima

Frp er kritisk til å øke skatter og avgifter for å redusere klimautslipp. 
Vil heller bruke positive virkemidler for å redusere utslipp enn restriksjoner. 

Landbruk

Frp vil redusere subsidiene til landbruket.
Åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler.
Avvikle konsesjon-, bo-, og driveplikten, samt odelsreguleringer.

Distrikt

Vil omorganisere politietaten og erstatte nåværende politidistrikter med større politireginer.
Frp vil endre kommunestrukturen med til en struktur som består av færre kommuner

Samferdsel 

Transporttjenester skal skilles fra offentlig myndighetsutøvelse. 
Frp vil fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier
Vil selge NSB AS, oppheve togmonopolet og åpne for fri konkurranse på jernbanenettet.
Vil avvise bruk av rushtidavgifter 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt