logo

Du er her:

NBU presenterer: Høyre!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no

Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til de ulike og gir deg en oversikt. Nå er det Høyre som er neste parti ut!

Helse: 

Høyre vil tilby helsetjenester gjennom private og ideelle aktører. 
De vil tilby kvinner gynekologundersøkelser uten henvisning fra fastlege. 
Sykehusene skal i større grad styres etter kvalitetsmål.

Skole: 

Vil gi de praktiske håndverksfagene større plass i grunnskolen. 
Vil innføre flere skriftlige eksamener, men redusere antall karakterer i norsk fra tre til to. 
Vil legge bedre til rette for evnerike barn i skolen.

Samferdsel: 

Vil konkurranseutsette persontransporten på flere strekninger. 
Høyre vil redusere planleggingstiden på veiprosjekter og øke satsningen på tunnelsikkerhet. 

Klima: 

De største nasjonale utslippene skal skje i transportsektoren, landbruket og avfalls- byggesektoren. 
Norge skal være et foregangsland på klimateknologi.

Landbruk: 

Ønsker et mer bærekraftig jordbruk med lave klimautslipp. 
Fjerne odelsbestemmelsen fra grunnloven.
Gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer.

Distrikt: 

Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo. 
Styrke utbyggingen av infrastruktur i distriktene for å gi næringslivet gode vekstmuligheter. 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt