logo

Du er her:

NBU presenterer: Venstre!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no

Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til de ulike og gir deg en oversikt. Nå er det Venstre sin tur! 

Helse: 

Venstre vil at alle akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse og sikre tilgang til luftambulanse over hele landet. 
 

Skole: 

Vil fjerne kravet om generell studiekompetanse ved enkelte studietilbud for å gjøre det enklere å ta høyere utdanning for elever med fagbrev.
 

Samferdsel: 

Vil bedre vedlikehold av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene og områder der bane og sjø ikke er transportalternativer. 
Venstre vil gi stor frihet til at det lokalt avgjøres hvilke virkemidler som skal brukes for å redusere persontransport.
 

Klima: 

Vil holde Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltet oljefritt for all framtid.
Venstre vil redusere matsvinn og at offentlige anskaffelser skal være «grønne».
 

Landbruk: 

Venstre vil redusere sauehold der ulven yngler. 
Venstre vil realisere potensialet for bioøkonomisk verdiskapning i landbruket. 
Overføringene til jordbruket skal holde seg på dagens nivå.
 

Distrikt: 

Venstre vil flytte ut eller etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. 
Mener at større kommuner bedre kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt