logo

Du er her:

NBU swingte seg foran Stortinget

Norges Bygdeungdomslag swingte seg med stortingspolitikere for å markere motstand mot regionreformen.

 
Regionreformen var oppe på Stortinget før sommeren, men nå er den oppe på nytt. SV, SP og AP har meldt inn representantforslag om å oppheve følgende fylker:

- Østfold, Akershus og Buskerud
- Vestfold og Telemark
- Hedmark og Oppland
- Hordaland og Sogn og Fjordane
- Troms og Finnmark
 
Kommunal- og forvaltningskomiteen skal legge fram sin innstilling om representatforslagene 30. november. Norges Bygdeungdomslag satte derfor inn støtet to dager før innstilliga i håp om å bli hørt. 
 

Swingte oss med Stortingspolitikere

 
På Eidsvolls plass, foran Stortinget, danset 20 bygdeungdommer swing med banneret "Swing regonreformen ut av kurs". Flere Stortingspolitikere møtte opp og ble med i dansen. Magnus Rød fra Andebu og Stokke Bygdeungdomslag hadde skrevet sang for anledningen og framførte denne. Jon Olav Svartdal fra Vestfold Bygdeungdomslag bidro med gitarspill.
 

- Grasrota er ikke enig med stråtoppene!

Torstein Klev, bygdepolitisk nestleder i NBU fortalte de oppmøtte komitemedlemmene og andre stortingspolitikere  om bakgrunnen for aksjonen:  
- Vi vil vise grasrota at vi ikke er enig i den retninga stråtoppen vaier. Når dem vi setter vår politiske lit til går sammen for å endre inndelinga i landet, på grunnlag av økonomi, ja da må ungdommen si ifra. Vi har gjort det i kommunal- og forvaltningskomiteen og  vi gjør det nå. 
 
 
Tora Voll Dombu, leder i NBU, håper på at KrF støtter opposisjonens forslag: 
- Nå ser det ut til at vi må sette vår lit til Kristelig folkeparti, som liker å omtale seg og ser på seg sjøl som et distriktsparti. Nå ofrer de egen sjel i lojalitet til ei regjering som gang etter gang gjennomfører politikk norske bygder ikke tjener på. Jeg håper KrF finner seg sjøl i denne saken. Vi må endre kurs! 

Norges Bygdeungdoms håper komiteen innstiller på at regionene må oppheves. 
 
 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt