logo

Du er her:

Omkamp om regionreformen

Norges Bygdeungdomslag har deltatt på høring vedrørende omgjøring av vedtak om sammenslåing av 19 fylker til 11 regioner.

 

Før sommeren ble det vedtatt at dagens 19 fylker skal reduserers til 11 regioner. Siden vi i løpet av høsten har fått et nytt Storting, har Senterpartiet, Arbeidepartiet og Sosialistisk Venstreparti sendt inn ulike forslag om å omgjøre vedtaket. 

 

Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Tirsdag 7.november var det derfor høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om representantskapsforslagene som gikk på omgjøring av vedtaket fra tidligere i sommer. Der deltok leder i Norges Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu. Hun mener at et desentralisert folkestyre knytter beslutningstakere og de som blir berørt sammen. 

- I regionreformen blir det lagt vekt på fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler, at oppgaver skal desentraliseres og regional planlegging styrkes. Vi i Bygdeungdomslaget har såpass tiltro til folk i Distrikts-Norge at vi oppriktig mener at det er folk i Hallingdal som vet best hvordan det er å bo i Hallingdal, og at styrking av planlegging ikke er synonymt med at det bør foregå på et større kontor et annet sted, sier Dombu.

Regionene som er foreslått har blitt kritisert for å være for store, spesielt i tilfellet Finnmark og Troms, men også at de virker tilfeldig slått sammen. 

- Norge er et så langt og upraktisk land, at vi aldri vil komme til å kunne rasjonalisere oss vekk fra geografien. Folk må fortsatt møte folk, og da må det ikke være for lange avstander mellom folk og tjenester, sier Dombu. 

Sentralisering av arbeidsplasser

NBU er opptatt at ungdom kan få bruke utdanninga si når de flytter hjem. "Utkantjentenes stille revolusjon", blir trenden der unge kvinner fra distriktet søker utdanning i større grad enn unge fra sentrale strøk. Disse må ha en jobb å flytte hjem til, men en regionreform vil ikke bare sentralisere makt og politikk, men også arbeidsplasser. Det blir færre arbeidsplasser i forvaltningen når fylkeskommunale oppgaver flyttes. NBU er opptatt av hvor arbeidsplassene havner dersom regionreformen består. 

Kampen er ikke over

30. november skal komiteen komme med sin innstilling til representatforslagene. Partiet som kan avgjøre det hele er KrF. NBU håper at komiteen tar innspillet vårt på alvor og legger vekt på verdien av at belutningtakere har nærhet til dem som berøres av politikken. 

Trykk her for å se innspillet i sin helhet

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt