logo

Du er her:

Regjeringa fjerner støtte til organisasjoner

Organisasjoner som jobber med mat og landbruk mister støtte

I regjeringas forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram i dag, foreslås det å fjerne totalt 34,9 millioner i støtte til organisasjoner som jobber med mat og landbruk. Norges Bygdeungsomslag er en av organisasjonene som blir ramma, i tillegg mister 4H, Spire, Norges Bygdekvinnelag og en lang rekke andre organisasjoner viktige driftsstøttekroner. Også vårt samarbeidsprosjekt med Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Slipp oss til, mister viktig støtte hvis regjeringas forslag blir vedtatt. Leder i Norges Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu, er skuffa:

- Jeg er skikkelig skuffa. Det er ikke så mange organisasjoner som jobber med mat og landbruk i Norge. Regjeringa ser ikke verdien av å ha gode organisasjoner som jobber for forbrukere, for å spre informasjon om matproduksjon, for å få flere til å velge grønne utdanninger, og som skaper gode sosiale miljø i distriktene. 

Også i fjor foreslo regjeringa store endringer i støtteordninga. Forslaget om å gjøre de frie midlene om til en prosjektstøtteordning ble endret i stortingsbehandlinga, og posten fortsatte med samme formål og innretning som tidligere. 

Siden regjeringa ikke har flertall i Stortinget alene, blir det nå spennende å se hva som skjer gjennom behandlinga i Næringskomiteen, før Stortinget skal fatte endelig vedtak om statsbudsjettet i desember. 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt