logo

Du er her:

Sier nei til tredje rullebane

Bygdepolitisk nestleder i Akershus Bygdeungdomslag, Maja Aas, oppfordrer alle som har mulighet, til å ta turen til Oslo lørdag 8. september. Da er det stormarkering mot utbygging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardemoen.

Tekst Emma Gerritsen
Foto Akershus Bygdeungdomslag
Illustrasjonsfoto Josue Isai Ramos FigueroaUnsplash

- Møt opp på Eidsvollplassen utenfor Stortinget kl. 13.00, gjerne med NBU-t-skjorte på, sier Maja. 

SV, MDG, Bondelaget og Alliansen mot 3. rullebane er blant dem som skal holde appell. Stemningen jazzes opp med konsert med Me and the julios. Flere organisasjoner står bak markeringen, deriblant Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Spire, Greenpeace og Norges Bygdeungdomslag.

Hvorfor tredje rullebane?
Avinor opplyser om at det er behov for en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. Etter åpningen i 1998 har veksten på Gardemoen vært langt høyere enn forventet. Trafikken har vokst fra 14 millioner passasjerer i 1999 til 27,5 millioner i 2017. 

Flyplassen har i dag to rullebaner som er regulert for 79 flybevegelser per time, og kan til nøds regulere opp til 90 fly per time. Med dagens trafikkprognose vil det være for lite i fremtiden, og Avinor ønsker å bygge ut. Dersom dette ikke skjer vil konsekvensen av begrenset kapasitet være at rutetilbudet blir dårligere, prisene blir høyere og vi kan være nødt til å avvise trafikk, skriver selskapet. - Det kan bli kompliserte og lengre reiser via knutepunkt i andre land, det er særlig negativt for Distrikts-Norge. Store deler av landet er avhengig av Oslo lufthavn for å komme seg ut i verden, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Aftenposten


Illustrasjonsfoto 
Josue Isai Ramos FigueroaUnsplash

Ikke enige
Planen har fått enkeltmennesker og organisasjoner til å steile. Mens Avinor mener det finnes miljøargumenter som taler for en tredje rullebane, rister miljøorganisasjoner på hodet. De mener at flere fly er ensbetydende med økt utslipp av klimagasser, som vi har mer enn nok av i atmosfæren. Dessuten flyr 5,1 millioner nordmenn mer enn tilsammen 50 millioner EU-borgere. - Hvis vi skal snu klimaendringene og nå klimamålet som avtalt i Parisavtalen, kan ikke nordmenn lenger fly ti ganger så mye som resten av Europa, skriver Natur og Ungdom

- Norge har et solidarisk ansvar ovenfor mennesker som rammes av våre utslipp. Derfor burde vi av prinsipper som klimarettferdighet og klimaansvar, begrense flytrafikken og la være å bygge infrastruktur for at flytrafikken skal økes, skriver Maja Aas i en kronikk tidligere i år.

Hun mener at myndighetene heller bør prioritere BaneNors planlagte InterCity-utbygging, som vil korte ned reisetiden fra flere byer på Østlandet til hovedstaden betraktelig. Planen er blitt nedprioritert foreløpig, mens en tredje rullebane virker uproblematisk for myndighetene å prioritere, noe hun påpeker at er feil på flere plan.

Les mer: Stans videre planlegging av tredje rullebane

Maja Aas, bygdepolitisk nestleder i Akershus Bygdeungdomslag

Matjord til spille
- I tillegg til miljøargumenter vil en tredje rullebane ramme lokalbefolkningen på Romerike med støy. Det er synd for alle som har etablert seg i området. Romerike er et av de stedene i landet med raskest økende befolkningsvekst. Utbygging vil gjøre det mindre attraktivt for folk å bosette seg her eller bli boende, sier Maja. 

Et tredje argument mot utbygging er at mye matjord går til spille i utbyggingen - hele 3500 dekar.

- Det er en feil retning å gå i. Hvis vi ser på hvor sårbare vi er med årets tørke, som ga oss historisk lite matkorn, er det uaktuelt å bygge ned enda mer viktig matjord! 

- Jeg håper at markeringen bidrar til at flere blir klar over konsekvensene en utbygging av Oslo Lufthavn vil ha. Flere politikere er imot utbygging eller på vippen. Klarer vi å vende dem på vippen i riktig retning, har vi gjort mye. Jeg håper at mange møter opp på lørdag 8. september, sier hun og oppfordrer spesielt bygdeungdommer i nærliggende områder til å ta turen.            

Mer informasjon om stormarkeringen finner du her. 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt