logo

Du er her:

Sikre deg en jobb med mening

Snart er søknadsfristen for høyere utdanning her.

Sammen med Felleskjøpet Agri og McDonalds Norge har vi i Norges Bygdeungdomslag kampanjen Grønn utdanning for å sette fokus på og løfte fram norsk landbruk. I forbindelse med den nært forestående søkandsfristen til høyere utdanning har styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Skuterud, skrevet kronikken "Sikre deg en jobb med mening". Denne ble publisert i Nationen 7. april og kan leses i sin helhet nedenfor:

Er du i tvil om hva du skal søke vil vi anbefale deg å ta turen innom nettsiden LandbruketNXT for å lese om alle mulighetene man har innenfor grønne utdanninger.

Millennialsgenerasjonen synes det er viktigere enn noen gang å gjøre en forskjell med jobben de gjør. Å velge en studieretning som sikrer en meningsfylt jobb, står høyt på agendaen når dagens unge skal stake ut kursen for fremtiden.

Landbruket er en fremtidsnæring. Til tider kan man få inntrykk av at mange ikke anerkjenner hvilken verdi norske bønders harde arbeid egentlig har. Derfor er det ekstra oppløftende å se at ungdommen har skjønt at landbruket er en fremtidsnæring. De siste årene har antallet førstevalgsøkere til høyere utdanning innen landbruksfag steget jevnt og trutt. Den samme trenden gjør seg gjeldende i videregående skole, hvor Naturbruk har hatt den aller største veksten blant programfagene. Landbruket står overfor mange spennende utfordringer i årene som kommer. Det betyr at vi er avhengig av at denne positive trenden fortsetter, og at enda flere unge ser verdien av en fremtid i landbruket.

Mer mat til en voksende befolkning

FN anslår at vi vil bli 25 prosent flere de neste 30 årene – eller flere enn 6,5 millioner nordmenn i 2047. Skal vi mette alle trenger vi ikke bare flere med agronomutdanning, vi trenger også agronomer med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

I tillegg til at vi må produsere mer mat, vil det komme store endringer fremover, både i samfunnsstrukturen, klimaet og teknologien.  Det vil stilles nye krav til leverandørene som skal spille bonden enda bedre og til oss som dyrker jorda. For selv om vi fortsatt skal bygge vårt håndverk på kunnskap som er nedarvet gjennom generasjoner, må vi i stadig større grad være i stand til å finne nye, smarte løsninger. Vi har et jordnært og praktisk yrke, men nye løsninger stiller også nye krav til vår kompetanse. Digitale ferdigheter blir stadig viktigere også innen landbruksfaget.

 

En mer komplisert hverdag

Vi må ta klimatrusselen på alvor. Menneskeskapte klimaendringer har allerede begynt å påvirke værmønstrene i Norge. Det betyr at vi ikke lenger har annet valg enn å bevege oss i retning av en grønn og bærekraftig økonomi. Denne strukturendringen vil innebære en oppsving for bioøkonomien, som bygger på produksjon av fornybare ressurser. Landbruket, sammen med sine leverandører og næringsmiddelindustrien, omsetter i dag for over 230 milliarder kroner i året, skaper 120 000 arbeidsplasser og står for en verdiskaping på godt over 65 milliarder kroner årlig, ifølge en analyse utført av Menon Economics. En beregning som ble foretatt i 2016, viser at bioøkonomien kan komme til å omsette for 1000 milliarder kroner i 2050, og landbruket vil utgjøre en stor del av dette.

Kombinasjonen av den framvoksende bioøkonomien og befolkningsveksten betyr muligheter for alle dem som nå velger en grønn utdanning. For en ting er sikkert, vi skal alle ha mat, helst kortreist og trygg, på bordet minst tre ganger hver dag – også i 2047.

Større krav til teknologi og spisskompetanse

Men vi har store utfordringer foran oss. Et våtere og villere klima vil gjøre det vanskeligere å drive jorda. Feilmarginene blir mindre etter hvert som større værmessige svingninger skaper et nytt press på bondens økonomi. Og selv om vekstsesongen blir lenger, øker risikoen for at våronna eller skuronna skal mislykkes av at det blir for kaldt, for tørt, for varmt eller for vått. Mindre rom for feil krever at bonden har mer kunnskap og bedre teknologi til å hjelpe seg. Kombinert med den tiltakende robotiseringen i samfunnet, øker kravene til teknologisk kompetanse hos bøndene. Derfor trenger vi å være i front i den teknologiske utviklingen.

I jakten på nye spennende næringer og teknologiske gjennombrudd, som skal sikre oss vekst og velstand i tida som kommer så er det lett å glemme det åpenbare: Det er minst like stort behov for å bruke energi og innovasjonskraft på en næring som alltid har vært der, som på næringer som kanskje kommer.

 

God dyrehelse og bærekraftig matproduksjon i hele landet

Vi må ta vare på den gode dyrehelsa vi har, sørge for at hele landet blir brukt og at matproduksjonen er klimamessig og økonomisk bærekraftig både for samfunnet og bonden. Samtidig må vi produsere maten på mest mulig norske ressurser for å ha god matvareberedskap og utnytte de mulighetene teknologien og bioøkonomien byr på.

Siden 2013 har Felleskjøpet Agri samarbeidet med Norges Bygdeungdomslag og McDonald’s Norge for å øke rekrutteringen til landbruksfag og andre grønne utdanninger. Målet er å bidra til å holde hele Norge levende og fruktbart, og synliggjøre at landbruket er en spennende og attraktiv arbeidsplass for unge.

Vær med på den viktige jobben som står foran oss med å sikre nok mat til en voksende verdensbefolkning – velg en grønn utdanning. En jobb med mer mening skal du lete lenge etter.

 

Anne Jødahl Skuterud
Styreleder i Felleskjøpet Agri SA

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt