logo

Du er her:

Søk aktivitetsfondet!

Nå er det rett under en måned til søknadsfristen for Landkreditt banks aktivitetsfond. 60 000 kroner skal deles ut til lokallagene våre.

Lokallagene i Norges Bygdeungdomslag får tilbud om å søke penger fra Landkreditt Banks Aktivitetsfond. Pengene som deles ut skal gå til økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet, og bidra til rekruttering til Norges Bygdeungdomslag.


Søk penger til aktiviteter innen 14. november! Illustrasjonsfoto: Emma Gerritsen

Vilkår for tildeling av penger fra Landkreditt banks aktivitetsfond

  • Pengene skal brukes på en konkret aktivitet som er åpen for alle, har vervepotensial og som skaper gode møteplasser for ungdom på bygda.
  • Aktiviteten skal være alkoholfri.
  • Aktiviteten må arrangeres i tidsrommet 1. desember til 13. juni.
  • Rapporteringen skjer via statusoppdateringer med bilder/video på Facebook og emneknagg #Landkredittaktivitet
  • For å bli vurdert må lokallaget ha gjennomført årsmøte, og sendt inn årsmeldingsskjema.
  • Lokallag prioriteres, men fylkeslag kan også søke.
  • Lag som tidligere har fått midler uten å levere inn rapport, vil bli prioritert sist ved videre tildelinger


Alle lokallagsledere og fylkesledere har fått tilsendt en epost med en forhåndsutfylt lenke til søknadsskjemaet. 

Hvis du er lokallagsleder og ikke har fått eposten ta kontakt på hei@nbu.no så skal vi sende en lenke til deg.

Les om aktivitetsfondet og søknadskriterier her. Søknadsfrist er 14. november! 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt