logo

Du er her:

To nye fjes på NBU-kontoret

Emma og Ellen starter hos oss 1. juni.

På NBU-kontoret har vi noen endringer i personalet. Emma Gerritsen (26) fra Saksumdal i Oppland er fra 1. juni ansatt som kommunikasjonskonsulent. Hun skal jobbe med kommunikasjon og politikk i Norges Bygdeungdomslag, i tillegg til å være prosjektleder for skogprosjektet "Hogg for framtida". Emma starter i 20 % stilling fra 2. mai, og vil være på kontoret på mandager i mai. 

Den andre nyansatte heter Ellen Hoff Jørgensen (26) fra Spydeberg i Østfold. Hun er ansatt som arrangements- og medlemskonsulent. Denne stillingen er et 100 % vikariat som går ut juli 2019. Ellen starter 1. juni og skal jobbe med arrangementene våre (fortrinnsvis Landsstevnet og Høstarrangementet), i tillegg til å ha ansvar for medlemsregisteret. 

Slik ser personalkabalen ut framover. Her finner du også informasjon om hvem du tar kontakt med om hva: 

  • Ida Nordberg jobber som konsulent hos oss (fortrinnsvis med medlemsregisteret) i 50 % stilling frem til 1.mai. Hun kan kontaktes på e-post: medlem@nbu.no
  • Kathrine Kinn jobber i 50 % stilling frem til 1. juni. Hun nås på e-post: politikk@nbu.no
  • Emma Gerritsen, kommunikasjonskonsulent i 100 % stilling fra 1. juni: info@nbu.no
  • Ellen Hoff Jørgensen, ny arrangement- og medlemskonsulent, er på plass i 100 % stilling fra 1. juni. Hun blir å treffe på e-post: medlem@nbu.no
  • Ragnhild Meland, informasjonskonsulent går ut i permisjon 20. juni: info@nbu.no tlf: 948 35 368
  • Marthe Kristin Molteberg, økonomikonsulent 100 %: okonomi@nbu.no tlf: 948 35 577
  • Håkon Skahjem, organisasjonskonsulent 100 %: organisasjon@nbu.no tlf: 22 05 48 00
  • Marte Gjestvang Olimb, generalsekretær 100% general@nbu.no tlf: 924 06 360

STARTER 1. JUNI: Emma Gerritsen (t.v) og Ellen Hoff Jørgensen er ansatt som henholdsvis kommunikasjonskonsulent og arrangement- og medlemskonsulent i Norges Bygdeungdomslag.

 

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt