logo

Du er her:

Valgkomiteen trenger din hjelp!

Foreslå kandidater til verv i Norges Bygdeungdomslag.

Under årsmøtet til Norges Bygdeungdomslag i juli er det en del verv i både sentralstyret og som direktevalgte som skal besettes. Kunne du tenke deg et verv eller vet om noen flinke folk som ville gjort en god jobb? Da vil valgkomiteen veldig gjerne ha tips fra deg. De har laget en forslagsportal der du kan foreslå deg selv eller andre til disse vervene. 

Følgende verv er på valg til årsmøtet 2018:

- Leder (velges for ett år)
- Bygdepolitisk nestleder (velges for to år)
- Kulturleder (velges for to år)
- Arrangementsleder (velges for to år)
- Vararekke (velges for ett år)
- Direktevalgt (velges for to år)
- Vara direktevalg (velges for ett år)
- Ordfører og varaordfører (velges for ett år)
- Vaktledere (velges for ett år). 
- Valgkomite region sør og region vest (velges for to år)

Årsmøtet avholdes på Kalnes i Østfold 16. og 17. juli.

Her finner du forslagsportalen

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt