logo

Du er her:

Vekst i mange fylkeslag

Oppland Bygdeungdomslag er fortsatt størst.

Da har vi avsluttet medlemsåret 2017 og talt opp medlemmene. I år som i fjor er det Oppland Bygdeungdomslag som er det største fylkeslaget vårt med 1508 medlemmer. Det er en økning på 12,3 prosent fra fjoråret. På andreplass finner vi Hedmark Bygdeungdomslag med 1185 medlemmer og Akershus Bygdeungdomslag på tredjeplass med 911 medlemmer.

- Dette er veldig godt jobba av Oppland Bygdeungdomslag. I år hadde vi et rekordstort Landsstevne på Jørstadmoen med over 2000 deltakere, noe som også har vært veldig positivt for fylkeslaget, sier leder i Norges Bygdeungdomslag Tora Voll Dombu.
 
Hun trekker også fram aktivitet som et stikkord for veksten. 
 
- Oppland Bygdeungdomslag har jobbet godt med verving av nye medlemmer gjennom flere år, de har mange lokallagene og disse tilbyr variert aktivitet til medlemmene sine jevnlig. Et reelt aktivitetstilbud gjør at folk har lyst til å bli med, fortsetter hun. 


Sterk vekst

Et fylkeslag som virkelig har hatt en eventyrlig vekst i 2017 er Vestfold Bygdeungdomslag. Laget har per 31.12.2017 720 medlemmer, noe som er en oppgang på hele 44,5 prosent i 2017. I løpet av desember fikk de hele 120 nye medlemmer. 

- Jeg er skikkelig imponert over det Vestfold Bygdeungdomslag har fått til. De har ikke så mange lokallag, men de fem de har er veldig gode og skaper mye aktivitet. Vestfold er et lite fylke med mange byer, men likevel får de til å skape et godt aktivitetstilbud, som mange ønsker å være en del av, fortsetter Voll Dombu.

I 2005 var de bare 50 medlemmer i fylkeslaget, men siden 2012 har de vokst jevnt og trutt hvert eneste år. 
Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag har også fortsatt å vokse. I fjor hadde de 501 medlemmer, og i 2017 landet de på 540 – en vekst på 7,7 prosent. Telemark Bygdeungdomslag, som ble stiftet som fylkeslag høsten 2016 har også hatt vekst i 2017, og endte på 167 medlemmer. 

Her ser du oversikt over alle fylkeslagene i organisasjonenen. Her finner du tallene på PDF

 

Lokallagene 

I år som i fjor er det Gausdal som er det største lokallaget, med 350 medlemmer, selv om de har gått litt ned med ti prosent i medlemstall sammenlignet med i fjor. 
På andreplass finner vi Inderøy med 291 medlemmer – en økning på nesten 30 prosent sammenlignet med fjoråret. 
Lokallaget Stokke/Andebu Bygdeungdomslag har også hatt en god vekst de siste årene. Nå ligger de på tredjeplass av lokallagene våre med 211 medlemmer. I fjor var de 99 medlemmer, noe som betyr en prosentvis økning på hele 113 prosent. 

Her ser du oversikt over de 20 største lokallagene  i organisasjonenen. Her finner du tallene på PDF

Samlet medlemstall

Det totale medlemstallet til Norges Bygdeungdomslag ble 7348 per 31.12.2017. Dett er en nedgang på 116 medlemmer sammenlignet med fjoråret. 

- Vokser i halvparten av fylkeslagene våre, og går tilbake i de resterende. Der det er nedgang må vi sette inn ekstra trøkk. Å skape aktivitet der folk bor er nøkkelen, forteller lederen, og fortsetter:
 
- I år har vi noen spennende prosjekter vi skal jobbe med i organisasjonen. Vi har fått penger fra Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjonen (LNU) til et skogprosjekt. Skog er en viktig fremtidsnæring og vi vil spesielt ha fokus på nasjonal foredling av trevirke og utdanning innenfor skogfeltet. Vi har også et samarbeidsprosjekt med Mental helse ungdom om bønders psykiske helse som går ut 2019, hvor et av målene er å få økt kompetanse om unge bønders psykiske helse og bedre hverdagen for dem. Ellers skal vi også i 2018 jobbe for å få Distrikts-Norge til å være et attraktivt sted for folk å bo og leve.
 
 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt