logo

Du er her:

Vell overstått årsmøte

Mandag 17. og tirsdag 18. juli ble det 72. årsmøte i Norges Bygdeungdomslag avholdt på Jørstadmoen i Oppland.

På årsmøte ble nytt styre valgt, vi vedtok ny politikk og hadde mange gode diskusjoner om alt fra vedtekter til størrelse på Landstevne. 

Nytt styre i NBU


Tora Voll Dombu ble gjenvalgt som leder. Nye av året er Guro Lajord (organisatorisk nestleder), Adine Holmvik (lagsutviklingsleder), Camilla Bye (tevlingsleder), Kristine Østby (1. vara), Ernst Georg Bollestad (2. vara) og Anne Hjørnegård Bjerke (4. vara).


Liste over styremedlemmer 2017-18: 


Tora Voll Dombu, Leder
Guro Lajord, Organisatorisk nestleder
Torstein Klev, Bygdepolitisk nestleder
Karoline Rudstaden, Kulturleder
Camilla Bye, Tevlingsleder
Adine Holmvik, Lagsutviklingsleder
Olav Varhaug, Arrangementsleder
Kristine Østby, 1. vara
Ernst Georg Bollestad, 2. vara
Mina Røhr Heggelund, 3. vara
Anne Hjørnegård Bjerke, 4. vara 

Representantskapet 2017-18:

Arne Undheim, Ordfører
Trine Onsøyen, Varaordfører

Patrick Austvik, 1. vaktleder
Andre Ringen, 2. vaktleder
Hilmar Hansen, 3. vaktleder
Inger Johanne Helth Sveen, Direktevalgt
Marthe Bogstad, Direktevalgt
Jo Gabriel Grøtan, 1. vara direktevalgt
Ragnhild Gjermshus, 2. vara direktevalgt
Tormod Rognlien, 3. vara direktevalgt
Eline Stokstad Oserud, 4. vara direktevalgt

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt