logo

Du er her:

Vil du jobbe med "Hogg for framtida"?

Norges Bygdeungdomslag skal sette i gang arbeidet med et storslått skogprosjekt. Da trenger vi engasjerte folk! Sjekk hva du kan bidra med her.

Prosjektet «Hogg for framtida» skal løfte fram muligheter i skogsindustrien generelt, treforedling og fremme et politisk krav om en nasjonal videregående linje på skogfag.

Som medlem i prosjektgruppa kan du bidra med:

 • Være med å sette dagsorden i organisasjonen og det politiske bildet utenfor organisasjonen.

 • Produsere fem kortfilmer om muligheter for å utnytte norsk skog mer og bedre

 • Arrangere fem bygdedager med prosjektets tema

 • Jobbe opp mot Stortinget og regjering, herunder avtale og gjennomføre møter på Stortinget.

 • Motivere til og utforme aktivitet i tråd med prosjektet og følge opp aktivitet i lokal- og fylkeslag.

 • Drive politikkutvikling for NBU på skog og formulere politisk argumentasjon.

 • Bidra til å utforme prosjektets grafiske profil

 • Være med på interne skoleringer i prosjektgruppa

Du trenger ikke å kunne bidra med alt – vi trenger en bredt sammensatt gruppe der folk kan ulike ting og bidra med sitt.

Som prosjektmedlem får du verdifull erfaring!

Å jobbe med kampanjer er ikke bare gøy, men du får også verdifull erfaring. I prosjektet kan du få:

 • Verdifull erfaring med å drive politisk påvirkningsarbeid på alle nivåer, prosjekt- og organisasjonserfaring. 

 • Ny kunnskap: Kurs, interne skoleringer. Du vil lære mer om en viktig bygdenæring.

 • Gjennomføre spennende møter med erfarne politikere, forskere, aktivister, fagpersoner etc.  

 

Vil du være med eller høre mer?

Hvis du kunne tenke deg å være med i en prosjektgruppe eller høre mer om hva det innebærer å sitte i prosjektgruppa, ta kontakt med Kathrine i sekretariatet på politikk@nbu.no. Du kan òg melde din interesse i dette skjemaet. 
 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt