Ekstrahjelp for årsmeldingsskjemabehandling

Våre 100 lokallag er midt i levering av årsmeldingsskjema for å rapportere inn til sentralleddet.

Vi søker etter en ryddig person med gode kommunikasjonsevner til å hjelpe lokallagsledere med å fylle inn skjemaet korrekt og til å se over rapporteringen.
Årsmeldingsskjema leveres i en nettløsning og kommunikasjonen med lokallagslederen foregår i hovedsak på epost og/eller telefon. 

Arbeidstid er fleksibel på timesbasis etter avtale. Arbeidsmengde er opptil 10 timer i uken, avhengig av avtale. Behovet er fra nå og frem til slutten av årsmeldingsskjemaperioden i midten av november.

Arbeidssted er fleksibelt og utover opplæring kan alt skje utenfor kontoret. Alternativt kan du sitte på kontoret i Hollendergata 5 i Oslo.

Ekstrahjelp for ferdigstilling av arkiv for overlevering til riksarkivet

Vi søker en effektiv og selvstendig person for å ferdigstille vårt arkiv for overlevering til riksarkivet. 

Vi har tidligere hatt inne en arkivar som har laget rutiner og system for håndtering av vårt arkiv. Vi har en del av arkivet vårt som ikke er sett gjennom og ryddet.

Jobben består i å rydde i arkivmappene, sortere vekk duplikater og føre inn i excel-ark. 

Arbeidstid er fleksibel. Vi anslår det gjenstår omtrent 20 timer med arbeid for å ferdigstille arkivet.

Arbeidssted er på kontoret Hollendergata 5 i Oslo.


Oppstart for begge stillinger er snarest. Lønn fastsettes etter avtale.

Send en enkel søknad for en eller begge stillinger til general@nbu.no. Søknader vil behandles fortløpende.

Spørsmål kan rettes til generalsekretær Håkon Skahjem på epost general@nbu.no eller telefon 47015153.