Filmen er akkurat lansert og er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom landbruksorganisasjonene og Mental Helse Ungdom (MHU). Dette som ledd i prosjektet Unge bønders psykiske helse, der Landbruks-Norge, Norges Bygdeungdomslag og MHU retter oppmerksomheten mot bøndene og de særegne problemstillingene dette yrke står ovenfor. 

 

 

Produksjonsselskapet Zoaring står bak selve produksjonen, mens Extrastiftelsen har gitt økonomisk støtte til den.