Tekst: Inger Johanne Brandsrud, Bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag

Alle har en psykisk helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer en god psykisk helse som «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.» Halvparten av oss opplever en psykisk krise i løpet av livet, enten vedvarende eller i perioder. Da kan det bli vanskelig å mestre hverdagen.

Ungdommer skal mestre på mange plan og i mange kanaler. Stemplet «generasjon prestasjon» er ofte brukt om oss. Samfunnet rundt følger oss med haukeblikk – i alle fall kan det føles sånn noen ganger. Du skal være best på skolen, i idretten, trene deg til den perfekte kroppen etter samfunnets idealer, ha jobb ved siden av skolen og alltid ha de moteriktige klærne. Det er ikke rart at unge voksne og ungdommer kjenner dette presset tydelig. Hvordan har det blitt slik? Og hvorfor? Trenger det å være slik? 

Vanskelig å vite hvordan du kan hjelpe

Det kan være vanskelig å se når noen rundt deg har det vanskelig. Enda vanskeligere er det når du tilbyr noen en utstrakt hånd som vender deg en kald skulder. Du kan fort føle at du trenger deg på og blander deg bort i andres problemer du ikke har noe med. Skal du la være å gjøre noe aktivt og bry deg i det stille? 

De siste årene har det blitt en større åpenhet rundt psykiske vansker og psykisk helse generelt. Mange har stått frem og fortalt sin historie om vanskelige perioder eller varige lidelser. Mange har forsøkt å analysere seg frem til hvordan samfunnet påvirker vår psykiske helsetilstand og omvendt. Det er kjempebra og mange skritt i riktig retning av økt forståelse, kunnskap og omsorg. Ennå er det tabubelagt å snakke om psykisk helse i noen miljøer.

Norges Bygdeungdomslag ønsker mer åpenhet velkommen, også i miljøene der det tradisjonelt har vært litt tabu. Vi er blant annet med på et samarbeidsprosjekt om unge bønders psykiske helse, der Mental Helse Ungdom har prosjektlederansvar. I bondeyrket står bonden overfor utfordringer som skiller seg fra mange andre yrkesgrupper. Får du som bonde en psykisk knekk står du ofte alene, og da går det ofte utover flere enn deg selv – som livet på gården, arbeidsplassen og hjemmet ditt. Vi håper at prosjektet kan sette psykisk helse på dagsorden i Landbruks-Norge, blant unge bønder, politikere og hos alle andre. Vær rause med hverandre, svipp innom på en kopp kaffe, spør og lytt. Terskelen for å søke profesjonell hjelp er høy for mange, vi ønsker å endre denne praksisen. 

Friske ungdommer

Vi er nødt til å ta alles utfordringer på alvor. Dagens ungdommer er fremtidens arbeidstakere og -givere, kollegaer, politikere, bønder, mødre, fedre og medborgere. Vi ønsker å være med på å legge til rette for en god fremtid der vi er rause med oss selv og hverandre, der vi tar vare på hverandres og vår egen helse. Med utfordringene samfunnet står overfor trenger vi friske ungdommer.