Styreleder

Inger Johanne Brandsrud har vært aktiv i organisasjonen siden hun var 17 år og har flere år med verv på lokallags- og fylkesplan i Østfold. I fjor valgte Årsmøtet henne inn i sentralstyret som bygdepolitisk nestleder. I år innstiller valgkomiteen henne til styreledervervet. 

Det å bli innstilt som styreleder i en organisasjon som NBU er en ære, og noe jeg ikke kunne si nei til. Som bygdepolitisk nestleder og medlem i arbeidsutvalget har jeg fått en god innsiktet i hva lederjobben innebærer, sier Inger Johanne. 

Hvis jeg blir valgt som styreleder vil jeg, sammen med sentralstyret, bidra til at vår organisasjon kan tilby mer av det ungdom på bygda ønsker. Bygdeungdomslaget skal være attraktiv, tydelig og relevant, sier hun. 

Les mer her: Stiller til valg som leder

Bygdepolitisk nestleder

Sofie Persdatter Sangnæs er innstilt som bygdepolitisk nestleder. Sofie har vært aktiv i NBU i flere år og har vært med i styret til Gran/Brandbu Bygdeungdomslag og Oppland Bygdeungdomslag. Her har hun hatt flere roller. 

Bygdeungdomslaget for meg er blant annet mye engasjement, mange små og store opplevelser, bratte læringskurver, artige utfordringer og massevis av bra folk, sier hun. – Som bygdepolitisk nestleder vil jeg være med på å videreføre det gode arbeidet. Jeg ser spesielt fram til å jobbe med den politiske plattformen og saker som er viktig for bygdeungdommene, sammen med sentralstyret, alle tillitsvalgte og organisasjonen ellers, sier hun. 

Organisatorisk nestleder

Mina Framnes er innstilt som organisatorisk nestleder. Hun er akkurat ferdig med lærerutdanning fra Trondheim. På fritiden bruker hun tiden på å spille volleyball, være med venner og engasjere seg i NBU. 

Jeg ønsker å stille til valg fordi dette er organisasjonen jeg engasjerer meg veldig for og jeg har lyst til å videreutvikle Bygdeungdomslaget videre. Jeg er lærevillig og tror jeg kan bidra med mye positivt, sier Mina. 

Ø.V. Inger Johanne Brandsrud. Ø.M. Henrik Nordtun Gjertsen. Ø.H. Mina Framnes. N.V. Thea Thujord. N.M. Jon Erik Hjelleset. N.H. Sofie Persdatter Sangnæs

Foto: Ø.V. Inger Johanne Brandsrud. Ø.M. Henrik Nordtun Gjertsen. Ø.H. Mina Framnes. N.V. Thea Thujord. N.M. Jon Erik Hjelleset. N.H. Sofie Persdatter Sangnæs

Tevlingsleder

Thea Thujord fra Fåvang er innstilt som tevlingsleder. Hun har vært med i NBU i ti år, og vært med å starte opp to lokallag, samt hatt mange verv. Årsmøtet 2018 valgte henne til 1. vara i sentralstyret. I tillegg var hun med i bygdepolitisk nemnd. Det er ikke kun organisasjon og politikk hun interesserer seg for. Thea er også en over gjennomsnittlig aktiv tevler. 

Jeg har tevlet det meste som står i mesterskapsplanen, og har mye erfaring som tevler. Som tevlingsleder vil jeg jobbe for å opprettholde et bredt og godt tilbud på tevlingsfonten, både av lavterskeltevlinger og mer prestisjetunge tevlinger. Ikke minst ønsker jeg å la flere få øynene opp for hvor moro det er å tevle, sier hun. 

Lagutviklingsleder

Jon Erik Hjelleset har vært lagutvikler i året som har gått, og ønsker å stille til valg i samme verv. Han har vært med i Norges Bygdeungdomslag i gode ti år, og har hatt mange roller. Blant annet har han vært aktivitetsleder i fylkesstyret i Østfold og vært teknisk ansvarlig for Landsstevnet i Østfold.

– Jeg ønsker å gjøre en innsats for å få flere ungdommer med på moroa! Vi er en stor organisasjon, men vi har plass til mange flere, sier han. 

1. vara

Henrik Nordtun Gjertsen er innstilt som 1. vara. Organisasjonsengasjementet hans startet med Senterungdommen, der han fortsatt er aktiv. Han ble med i bygdepolitisk nemnd i 2017 og er interessert i politikk. Henrik er opptatt av at NBU er et sted der du kan finne venner og bygge nettverk. 

Du kan være med å forme fremtiden til din bygd gjennom å skapte aktivitet gjennom NBU. Bygdeungdomslaget er derfor med på å skape et godt bomiljø. I tillegg holder NBU tevlinger, og dermed stolte norske bygdetradisjoner, i hevd. Det motiverer meg enormt, sier Henrik. 

Flere innstilte

  • 2. vara - Malin Solberg er innstilt 
  • 3. vara - Line Johannesen er innstilt
  • 4. vara - Eilif Bjerkan Klev er innstilt
  • Ordfører - Kristian Ramstad er innstilt
  • Varaordfører - Julie Gunnerød er innstilt
  • 1. vaktleder - Petter Fredriksen er innstilt 
  • 2. vaktleder - Halvor Elton er innstilt

Les mer: Vil du ha en sentral rolle i NBU

Er du 3. vaktleder? 

3. vaktleder mangler fortsatt.

Er det kanskje deg eller kjenner du en aktuell kandidat? Ta kontakt med valgkomiteen! 

Alt om årsmøte finner du her.