Norges Bygdeungdomslag stiller seg bak avgjørelsen. Statens tilbud er en fornærmelse mot norske bønder og farlig for rekrutteringa til jordbruket.

- Vi har hele veien vært klare på at vi står i en alvorlig situasjon, og at en er avhengig av et inntektsløft om vi skal ha landbruk i hele landet. Som svar på dette har staten gitt oss et tilbud som på ingen måte svarer på behovet i næringa. Vi krever at Stortinget tar ansvar for situasjonen de selv har skapt, sier styreleder Inger Johanne Brandsrud.

STATENS TILBUD SVARER IKKE PÅ NOEN AV VÅRE VIKTIGSTE KRAV

  • Bonden skal ha en inntekt å leve av og det er landbrukets viktigste rekrutteringstiltak. Inntektene i landbruket ligger allerede under gjennomsnittet, og hvis vi skal ha trygg norsk mat og et pent kulturlandskap, må bonden få lønn for arbeidet.
  • Vi trenger alle bønder vi kan få, og da kan vi ikke utelukke halvparten av befolkningen ved å ikke gi dem gode velferds- og permisjonsordninger knyttet til fødsel. Bygda er for alle, og bondeyrket trenger flere kvinner.
  • De siste årene har det vært fokus på psykisk helse blant bønder, dette er bra! Men jordbruket trenger at fagkompetansen på området i næringa fortsatt styrkes, for alle har en psykisk helse.

Plakater til lokale aksjoner (PDF, 1MB)

Plakater med egen tekst og bilde