Teksten er publisert i Bygdeungdommen 02/2019 og skrevet om litt. 

TEKST Sofie Persdatter Sangnæs 
FOTO Emma Gerritsen

Dersom lykke hadde vært en konkurranse, får vi en medalje av bronse. Kun Finland og Danmark ligger foran oss i pallplasseringen. Nordmenn er lykkelige slår rapporten, World Happines Report, fra 2019 fast. I det store og hele bilde i alle fall. Vi har mange rammer som gir en god grobunn til å være fornøyde. Velferdsstaten, god økonomi og mange muligheter. Når det er sagt, er det kanskje noen ting som murrer litt hos de fleste av oss. Små og store ting i ditt eget liv, som du kunne ønske var annerledes; som du ser for deg at hadde gjort livet litt enklere eller bedre. 

Å trives hjemme

Alle trenger noe å leve for, noe å leve av og noe å leve i. La oss ta for oss det siste først; hva slags tak har du over hodet? Bor du i et hus du har kjøpt ved hjelp av lån og godt oppsparte BSU-midler? Leier du en leilighet eller har du kapra deg en studenthybel gjennom studentskipnaden? Kanskje bor du fortsatt hjemme hos mor og far. Uansett hvordan bosituasjonen din er, så er det viktig at du trives med den, og at du har valgt den selv – enten det er midlertidig eller for en lengre periode. 

Menneskets trang til å utforske sine omgivelser sier også at det er lurt å ta en tur utenfor krypinnet ditt. Hvordan ser det ut på utsiden, er du fornøyd med omgivelsene og med plasseringen? Kanskje bor du i byen og lengter tilbake til roen på bygda, eller kanskje du er lei av at alle kjenner alle, og gjerne skulle ha vært mer urban og anonym. Det er opp til deg. 

Hva lever du av? Hvordan får du penger inn på konto? Enten du er sosionom, bonde, lærer, ingeniør eller anleggsgartner, så håper jeg du trives med det du driver med og at du er fornøyd med arbeidsbetingelsene. Husk at det ikke bare er de fysiske skadene du kan pådra deg på en arbeidsplass, som er av betydning. Hvordan du har det inni deg når arbeidsdagen er omme, og om du har hatt en fin dag, er minst like viktig. 

Å trives med det du gjør

Hvis du er student og ennå ikke har testet ut livet med drømmeyrket, hvilke forventninger har du? Kanskje har noen stått i bresjen for at du som nyutdannet skal ha best mulige vilkår når du begynner i jobben, eller kanskje er det du selv som baner vei for dine kommende kollegaer.  

I og med at du leser denne teksten i Bygdeungdommen, er det veldig sannsynlig at du er medlem av Norges Bygdeungdomslag. Idet du melder deg inn i en organisasjon, velger du å ta del i noe som er større enn deg selv – du velger å leve for noe. Levende bygder er bare en liten del av det du lever for. Venner, familie, miljøet, katten din eller et viktig arbeid, kan være andre grunner til at din dag, uke og måned fylles med noe meningsfullt som det er verdt å være tilstede for. 

Hvis du føler at noe burde være annerledes i hverdagen din, er det mange ulike måter å ta tak i dette på. Det kommer selvfølgelig an på hva det gjelder. Som regel er det handling som må til. Ikke nødvendigvis i form av shopping, men det å gjøre mer enn å bare snakke om en ønsket endring. 

En billett til endring

I demokratiet Norge er stemmeretten din gylne billett til endring. Om du har en sterk mening om plassering av bygdas nye sykehjem, opprettholdelse av yrkesfaglige tilbud i videregående opplæring eller hvor mange flyktninger som skal ønskes velkommen, er det viktig at nettopp du tar et standpunkt og stemmer på det partiet du er mest enig med ved valg. Vi hadde påvirkningsmulighet i september i år og vi har en ny sjanse igjen i 2021.

Stemmene ved kommunestyre- og fylkestingvalg viser at det nytter å stemme. Våre stemmer flytter fjell - eller oppslutning til forskjellige partier. Spesielt Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne er omtalt som de store vinnere, mens Arbeiderpartiet og regjeringspartiene går kraftig tilbake.  

Det er ikke oppnåelig å være helt enig med noen i alle saker, men å velge et parti på bakgrunn av saker som er viktige for deg, er fullt mulig.

Bruk din stemme hver dag

Norske statsborgere stemmer annethvert år. Det går fire år mellom hver gang det er stortingsvalg, og fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Stemmen din, derimot, kan du bruke hver dag mange ganger om dagen. Det må ikke være valg for at endringer skal skje. Er noe veldig viktig for deg? Ta da saken i egne hender, og prøv å gjøre en endring så lokalt som mulig, slik at også du er den som får mest nytte av resultatet. Jeg vil oppfordre alle til å bruke stemmen sin hver eneste dag!