En stor del av vår identitet er knyttet til hvordan vi kler oss - dette gjelder så vel for oss mennesker som for organisasjoner. Norges Bygdeungdomslag er moden for en make-over og kler seg nå i nye klær etter mange år med litt ymse plagg. 

Flere kokker mere søl

Vi er så heldige å ha med dyktige Nina på laget. Grafisk designer Nina Karlsen Bellika har takket ja til å utforme vår profil, og vi er en liten gruppe, bestående av styreleder Tora, kommunikasjonskonsulent Emma og generalsekretær Marte som jobber tett sammen med henne om profilen.

I lang tid har bygdeungdommene ytret et behov for en ny og samkjørt visuell identitet, for den har spriket i mange ulike retninger. I mange sammenhenger har det blitt brukt flere aktører til å kommunisere visuelt hvem vi er, noe som fører til en klassisk «flere kokker, mere søl»-problematikk. Både elementer, former og farger har ikke nødvendigvis hatt en rød tråd som kan lede tilbake til moderorganisasjonen.

Det har også vært et ønske om å ha felles logo for Landsstevne og Høstarrangementet. Både for å spare tid og ressurser, og for å få et mer helhetlig inntrykk og uttrykk. Norges Bygdeungdomslag er stort og variert og derfor ønsker mange at alt vi gjør skal henge bedre sammen visuelt, slik at det ikke er tvil om hvem som er avsender. 

Sprellemannen 

Sprellemannlogoen har vært i bruk siden 1994 og er vedtektsfestet. For å børste støv av sprellemannen, har vi gjort noen små justeringer og den har blitt litt rundere i kantene. Dette står i stil med resten av profilen.

Sprellemannens former blir brukt på ulike måter, som gjør at den ikke blir isolert som logo, men gis større plass. Sprellemannen er et signalelement i logoen til sentrale arrangement, så vel som i prosjekter, lokale initiativ og organisasjonens øvrige kommunikasjon. Slik representerer den NBU enda sterkere - både i sin lekenhet og viktighet. Tanken er at når disse formene repeteres, etableres de som kjennemerker for NBU og har da samme effekt som logoen selv.

Også hovedfargen til sprellemannen er noe tilpasset og nedtonet, men fortsatt åkergrønn. 

Tre andre farger har kommet inn, alle med hver sine nyanser for å skape dybde, dynamikk og et levende uttrykk. Ettersom vi gjør så mye forskjellig, har hver hovedkategori av vårt virke fått en egen hovedfarge, som kan brukes alene eller sammen med de andre. Kategoriene er delt i prosjekter, organisasjonsarbeid, sentrale arrangement og lokale initiativ. 

Fargene er inspirert av bygda; låverød, skoggrønn, himmelblå og åkergrønn - fargene bygdeungdommer er omgitt av til daglig. 

Grafisk design Nina Karlsen Bellika

Visjoner og verdier

Verdiene som ble vedtatt av Årsmøtet 2018 er kreativitet, engasjement, fellesskap og tradisjon. Disse har vært rettesnorer i arbeidsprosessen.

Visjonen vår, best på levende bygder, blir illustrert gjennom diverse grafiske elementer av bygder og mennesker. Og ikke minst, i selskap av en geit. 

Hvorfor en geit, lurer du kanskje på? I et av våre første møter fikk vi spørsmålet "Hvis Norges Bygdeungdomslag hadde vært et dyr, hvilket dyr ville det ha vært?" 

Vi landet på en geit, fordi alle våre verdier er ivaretatt av geitas egenskaper: 

  • Kreativitet - nysgjerrige, lekne
  • Engasjement - smarte, fulle av energi, egenrådige 
  • Flokkdyr - fellesskap 
  • Tradisjon - eldste husdyr

Og slik fikk geita innpass i flokken, likestilt med folk og fe. Ser du geita et sted, så vet du grunnen til det. 

En tanke bak grafikk

Tanken bak de grafiske grunnelementene er at de skal fortelle hvem vi er uten å bruke ord. Kunsten med visuell kommunikasjon er å supplere et budskap eller gi et budskap. Vi er en organisasjon for ungdom, av ungdom og med ungdom. Gjennom å ha med mennesker i aktivitet forsøker vi å vise dette. 

Også best på levende bygder blir ivaretatt gjennom bygdenes dybde og dynamikk, som kommer frem ved å bruke ulike fargenyansene. 

For landsstevne sin del kommer felleskap og Norges Bygdeungdomslag godt frem i selve logoen: To sprellemenn - bygdeungdommer.

Der det er husrom er det hjerterom. Et av de grafiske elementene for Landsstevne blir da også et hjerte med to sprellemenn. Dette peker direkte på «Norges største vennegjeng» og «Norges største ekteskapsbyrå». Bare for å ta et eksempel. 

Grafisk design Nina Karlsen Bellika

Tilgjengelighet

Den nye profilen skal implementeres i all vår kommunikasjon. Vi regner med å bli ferdige i løpet av våren. 

Da skal den rulles ut på alt fra nettsiden til profileringsmateriell, maler og dokumenter. Profilhåndboka er et viktig dokument for å kunne bruke vårt nye utseende på tiltenkt måte. Profilhåndboka og alle elementer blir gjort tilgjengelig på nettsiden under fanen «ressurser». 

Dere kan laste ned det dere trenger derfra – både logoer og ferdige plakater, roll-ups, med mer - alt dere har behov for til interne protokoller og eksterne markedsføringsartikler. 

Den første profileringsartikkelen som kommer ut er et unikt handlenett i resirkulert bomull. Følg med og sikre deg et nett med kanskje Norges viktigste budskap. 

Følg med videre!