Norges Bygdeungdomslag består av engasjerte medlemmer, fordelt på over 100 lokallag. For å opprettholde engasjementet og sikre en god medlemsvekst må NBU vise ungdommene i distriktene hvorfor de bør bli med i organisasjonen. 6500 ungdommer skaper levende bygder i nesten hele landet, og gjør det best å bo i nettopp distriktene. 

Om du er interessert i distrikts-politikk eller tevlinger, i motorsag eller swing, i fest eller organisasjonsarbeid - så er NBU en god arena. Organisasjonen ivaretar og fremmer distriktsungdommenes interesser i alle relevante organer; gjennom politisk påvirkning, i media, på skolebesøk og bygdedager, bare for å nevne noe. 

Relevante artikler: Medieoppslag

Sommerstevnet som vervearena

Fylkene arrangerer sommerstevner i juni. Dette er minifestivaler med tevlinger og konserter sammen med lokallagene i fylket. Dette skjer i forkant av den tradisjonsrike bygdefestivalen som for første gang ble arrangert i 1924; Landsstevne. I år foregår det i Hof, Vestfold. Både på Landsstevnet og sommerstevnene vil det være tevlinger, konserter, sprell og moro i godt lag. 

Sommerstevnene er en fin vervearena for nye intereresserte ungdommer og gir gode muligheter for et lokallag til å nå måltallet sitt før 1. juli. Styret til de lokallagene som når minst 70 prosent av måltallet, blir invitert til et evenement på Landsstevnet av lagutvikler Jon Erik Hjelleset. 

Relevante artikler: Sommerstevner i hele landet!

Disse er VIP i dag

Her du kan se om ditt lokallag ligger an til å nå eller har nådd måltallet sitt. Den grønne pilaren viser antall betalte medlemmer per i dag. Prosenten viser hvor mange prosent nåværende medlemmer utgjør av måltallet. Den svarte vertikale streken viser måltallet. 

Statistikk juni 2019

Relevante artikler: Vinn den beste termokoppen

Du kan se oversikten over alle lokallag og måltalloppnåelse her (PDF, 63KB)