TEKST: Inger Johanne Brandsrud 
FOTO: Emma Gerritsen

I år er det fylkestings- og kommunevalg, og 9. september kan du gå til stemmeurnene og levere din stemme til de menneskene og det partiet du mener er best skikket til å bestemme retningen for ditt nærområde. Fylkeskommunen og kommunen kalles lokale styringsorgan og jobber med oppgaver som har er av en regional og lokal art. Valget i år er litt spesielt, og forholder seg til sammenslåinger, grensejusteringer og delinger som trer i kraft fra og med 2020. I stedet for 18 fylker får vi nå 11 nye fylker som du har reell innvirkning på. 

Viktig stemme i demokratiet

I Norge har vi demokrati, og det betyr at det er innbyggerne som stemmer frem de tilgjengelige kandidatene de mener skal styre landet. Det er derfor bekymringsfullt at valgoppslutningen blant ungdom er opptil 16 prosent lavere enn blant den øvrige befolkningen. De siste 30 årene har også valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere sunket. Det er viktig å huske at alle stemmer er viktige og hver stemme teller. Et godt eksempel på dette kan du lese i Thea Thujord sin artikkel, «Din stemme teller», i denne utgaven av Bygdeungdommen.  

Stemmeretten er en del av demokratiet. Det handler om at vi skal ta vare på og kjempe for blant annet ytringsfrihet, religionsfrihet og pressefrihet. Det er så utrolig viktig for at makthavere ikke skal begå overtramp på bekostning av folket. Vi kan ikke la utsagn som «min stemme gjør ingen forskjell» ødelegge for det samfunnet vi setter så pris på – et fritt og trygt samfunn. Hvis ikke vi ungdommer bruker stemmeretten vår ved lokal- og fylkestingsvalg, vil heller ikke de folkevalgte representere oss. 

Vi må og kan ikke ta den demokratiske samfunnsmodellen for gitt. I Europa ser vi flere og flere tendenser som peker i en autoritær retning, noe som er skremmende og trist. Der vi før studerte demokratiseringsprosesser, er det nå blitt mer i vinden å studere demokratisk erosjon. Vi har for eksempel Viktor Orbán i Ungarn, partiet Vox i Spania og den høyrepopulistiske partigruppen Nasjonenes og frihetens Europa (ENF) som ligger an til å doble sin oppslutning ved EU-parlamentsvalget nå i mai. 

Et felles prosjekt

Demokratiet og demokratideltakelse er et felles prosjekt med historiske røtter som vi er nødt til å vite om, for det kom ikke av seg selv – det må vi ikke glemme. For oss er vår samfunnsmodell en selvfølge, det var det ikke for halvparten av Norges befolkning før 1913, eller omtrent hele befolkningen bortsett fra hvite menn med eiendom i USA i 1776. Reell demokratideltaktelse er fortsatt en fjern drøm for så alt for mange mennesker i verden! 

Norges Bygdeungdomslag har siden 2005 arrangert prosjektet «Stem.Bestem!» Dette er et initiativ som har som mål å få flere unge til å bruke stemmeretten og på lengre sikt øke det politiske engasjementet. I årets kampanje har vi utfordret Stortingspolitikerne under 30 år, på hva de og deres parti gjør for ungdom på bygda. 

Kanskje det kan være til inspirasjon for deg og måten du vil bruke din stemme på? Du kan se deres svar på sosiale medier og våre nettsider. 

 

DU KAN FORHÅNDSSTEMME! 

Er du folkeregistrert et annet sted enn der du bor? Det er ingen problem! Du kan forhåndsstemme på et hvilket som helst valglokale hvor som helst i landet fra 10. august til og med 6. september. Det er hele seks uker, og en av de lengste forhåndsstemmeperiodene som finnes. Du kan finne valglokalene i nærheten av deg på valglokaler.no