Denne siden vil oppdateres fortløpende ettersom situasjonen utvikler seg - sjekk denne artikkelen jevnlig.

Koronasituasjonen endrer seg fort, og derfor oppdaterer vi rådene jevnlig. Vi forholder oss til myndighetenes råd til enhver tid og støtter oss på LNU sine ressurser for frivillighetssektoren. 

Smittevernsveileder

LNU har publisert en veileder i tråd med råd og anbefalinger fra helsemyndighetene for arrangører av medlemsaktivitet

Åpne arrangørveilederen til LNU 


Oppdaterte nasjonale og lokale retningslinjer fra 28. oktober

Regjeringen anbefaler, blant flere andre tiltak, at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Det virker som at organiserte fritidstilbud (som NBU-aktiviteter) ikke telles med i begrensninger på antall personer hver enkelt kan møte i løpet av en uke. Uansett er det viktig at NBU tar ansvar for å hindre mulighet for smittespredning der det er fare for overbelastning av smittesporing og  lokale helseforetak.

Det legges nå opp til tiltak som lokale myndigheter skal innføre ved smitteutbrudd. Det er derfor viktig at alle følger med på råd og påbud fra sin kommune.
Blant annet oppfordres det til å innføre en maksgrense på 20 deltakere på arrangementer uten fastmonterte sitteplasser. 

Det er viktig at alle arrangører holder seg oppdatert på lokale smittevernråds og er 
klare til å justere arrangementet helt frem til gjennomføring.

Les regjeringens pressemelding her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/

Registrering av lokal- og fylkesarrangement med over 10 deltakere

For å sikre god oppfølging av tillitsvalgte som er ansvarlige for arrangementer ber sentralstyret om at alle arrangementer med over 10 deltakere skal registreres sentralt slik at sekretariatet og fylkesleder har anledning til å følge opp ved behov.

Skal dere avholde et arrangement:

 • Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
  • Mange kommuner ønsker at arrangementer som avholdes på offentlig sted meldes inn
 • Vær ekstra nøye med smittevern hvis dere har matservering.
 • Som arrangør er dere ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet. Fører dere lister skal denne slettes etter 14 dager.

Åpne skjema for registrering av aktivitet 


Tips til aktivitet

Hvilke aktiviteter som kan gjennomføres på en gode måte må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi har samlet noen gode råd for hvilke aktiviteter som kan gjennomføres og hvilke som kan unngås.

Les NBU sine aktivitetstips her


Sentralstyrets vurdering og vedtak

Sentralstyret har vedtatt at høstkurs, representantskap, nemndshelg og sentralstyremøter frem til 31. oktober gjennomføres uten alkohol for å bedre kunne sikre oppfølging av smittevernstiltak.

Sentralstyret følger løpende med på utvikling for å tilpasse vedtak og råd til hele organisasjonen.


Råd til deg som deltaker 

Bruk denne sjekklisten og følg rådene nøye. 

Forebyggende tiltak

Følgende personer skal holde seg hjemme
 • Personer som har vært på reise i områder med vedvarende smitte av koronavirus de siste 14 dager.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede personer.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 • Personer som er i risikogruppene.
Følg rådene fra FHI
 • Unngå klemming, kyssing og håndhilsing.
 • God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Vask hendene med vann og såpe. Bruk antibac.
 • Må du hoste eller nyse så gjør det i et papir som du kaster etterpå. Dersom du ikke har papir så bruker du albuen.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre.
Følg rådene fra din yrkesgruppe
 • Det er mange bygdeungdommer som er tilknyttet landbruket, mange jobber også i helsevesenet blant annet. Norges Bondelag har tatt en risikovurdering rettet mot deres spesifikke målgruppe, det samme gjelder helsepersonell. Dette fordi bønder og helsepersonell har en helt essensiell samfunnsoppgave. Tilhører du en av disse yrkesgruppene er det svært viktig at du holder deg oppdatert på deres råd og påbud. 

Last ned plakaten og bruk den!  (PDF, 235KB)

Plakat


Beredskap

I følge beredskapsplanen for Norges Bygdeungdomslag har generalsekretær øverst beredskapsansvar i NBU.

Er du tillitsvalgt og har spørsmål ta gjerne kontakt med:


ENDRINGSLOGG

28. oktober

 • Lagt til kommentarer angående nye nasjonale retningslinjer gjeldende fra 28. oktober

26. oktober

 • Mer utfyllende punkter om det å avholde et arrangement
 • Matservering på arrangement
 • Føring av lister

23. september

 • Stor opprenskning av gammel informasjon
 • La til informasjon om sentralstyrets vedtak for høsten
 • Oppdaterte informasjon om skjema for aktiviteter

26. juni

 • Oppdatert at man kan arrangere med opptil 200 deltakere fra 1. juli med spesifiserte krav fra LNU sin veileder.

15. mai

 • Rådene er oppdatert i henhold til myndighetenes råd som gjelder fra og med 7. mai og LNU sin veileder. I tillegg har NBU laget en egen veileder for aktiviteter. I Norges Bygdeungdomslag trer myndighetenes anbefalinger for arrangementer i kraft fra og med 1. juni. 

25. april 

 • Landsstevne 2020 er avlyst grunnet forbud mot arrangementer med flere enn 500 deltakere frem mot 1. september

24. april

 • Sentralstyret oppfordrer til å ikke gjennomføre aktiviteter i mai

8. april

 • Avlyse sommerstevner i juni
 • Utvidet informasjon om force majeure for inngåtte kontrakter

12. mars

 • avlyse alle arrangementer til 2. april
 • Personer bør vurdere deltakelse på arrangement hvis (samme punkter)

24. mars

 • Nye punkter om økonomiske forpliktelser, kontrakter og arrangementer er lagt ved
 • Alle arrangement ut april må avlyses, utsettes eller gjøres digitalt 
 • Folk må holde seg hjemme hvis (samme punkter)
 • Litt omstrukturering og mer utfyllende informasjon etter vedtak fra styret.