Denne siden vil oppdateres fortløpende ettersom situasjonen utvikler seg - sjekk denne artikkelen jevnlig.

Koronasituasjonen endrer seg fort, og derfor oppdaterer vi rådene jevnlig. Vi forholder oss til myndighetenes råd til enhver tid og støtter oss på LNU sine ressurser for frivillighetssektoren. 

Smittevernsveileder

LNU har publisert en veileder i tråd med råd og anbefalinger fra helsemyndighetene for arrangører av medlemsaktivitet

Åpne arrangørveilederen til LNU 


Oppdaterte nasjonale og lokale retningslinjer

Regjeringen anbefaler, blant flere andre tiltak, at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Det virker som at organiserte fritidstilbud (som NBU-aktiviteter) ikke telles med i begrensninger på antall personer hver enkelt kan møte i løpet av en uke. Uansett er det viktig at NBU tar ansvar for å hindre mulighet for smittespredning der det er fare for overbelastning av smittesporing og  lokale helseforetak.

Regler og anbefalinger for hele landet

 • Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses. (Frårådning)
 • Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende).(nytt)

Se oversikt over nasjonale tiltak fra regjeringen.no fra 23. mars

Lokale begrensninger

Det legges nå opp til tiltak som lokale myndigheter skal innføre ved smitteutbrudd. Det er derfor viktig at alle følger med på råd og påbud fra sin kommune.

Det er viktig at alle arrangører holder seg oppdatert på lokale smittevernråds og er klare til å justere arrangementet helt frem til gjennomføring.

I tillegg til kommunens egne sider anbefaler vi å sjekke VG sin oversikt over tiltak for hver kommune

VGs oversikt over tiltak

Viken - oppdatert 16. mars

Viken har en ekstra nedstengning frem til 11. april. Se oversikt på regjeringen.no.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både ute og inne, kun med enkelte unntak.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Registrering av lokal- og fylkesarrangement med over 10 deltakere

For å sikre god oppfølging av tillitsvalgte som er ansvarlige for arrangementer ber sentralstyret om at alle arrangementer med over 10 deltakere skal registreres sentralt slik at sekretariatet og fylkesleder har anledning til å følge opp ved behov.

Skal dere avholde et arrangement:

 • Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
  • Mange kommuner ønsker at arrangementer som avholdes på offentlig sted meldes inn
 • Vær ekstra nøye med smittevern hvis dere har matservering.
 • Som arrangør er dere ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet. Fører dere lister skal denne slettes etter 14 dager.

Åpne skjema for registrering av aktivitet 


Tips til aktivitet

Hvilke aktiviteter som kan gjennomføres på en gode måte må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi har samlet noen gode råd for hvilke aktiviteter som kan gjennomføres og hvilke som kan unngås.

Les NBU sine aktivitetstips her


Sentralstyrets vurdering og vedtak

Sentralstyret og kontoret planlegger fremdeles for fysisk "vårkurs" i juni og årsmøte i juli men vil ta endelig beslutning omtrent en måned før arrangementene.

Sentralstyret følger løpende med på utvikling for å tilpasse vedtak og råd til hele organisasjonen.


Råd til deg som deltaker 

Bruk denne sjekklisten og følg rådene nøye. 

Forebyggende tiltak

Følgende personer skal holde seg hjemme
 • Personer som har vært på reise i områder med vedvarende smitte av koronavirus de siste 14 dager.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede personer.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 • Personer som er i risikogruppene.
Følg rådene fra FHI
 • Unngå klemming, kyssing og håndhilsing.
 • God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Vask hendene med vann og såpe. Bruk antibac.
 • Må du hoste eller nyse så gjør det i et papir som du kaster etterpå. Dersom du ikke har papir så bruker du albuen.
 • Hold minst 2 meter avstand til andre.
Følg rådene fra din yrkesgruppe
 • Det er mange bygdeungdommer som er tilknyttet landbruket, mange jobber også i helsevesenet blant annet. Norges Bondelag har tatt en risikovurdering rettet mot deres spesifikke målgruppe, det samme gjelder helsepersonell. Dette fordi bønder og helsepersonell har en helt essensiell samfunnsoppgave. Tilhører du en av disse yrkesgruppene er det svært viktig at du holder deg oppdatert på deres råd og påbud. 

Last ned plakaten og bruk den!  (PDF, 235KB)

Plakat


Beredskap

I følge beredskapsplanen for Norges Bygdeungdomslag har generalsekretær øverst beredskapsansvar i NBU.

Er du tillitsvalgt og har spørsmål ta gjerne kontakt med:


ENDRINGSLOGG

23. mars

 • La inn nye nasjonale retningslinjer
 • Justerte fra 1 til 2 meter
 • La inn deltajer om sentralstyrets vurdering rundt ekstra vårkurs og årsmøtet

16. mars

 • La til ekstra informasjon om viken
 • Justerte ordlyd i oppsummering av nasjonale tiltak

19. januar

 • La til nye regler og anbefalinger fra regjeringen gjeldende fra 18. januar
 • Oppdaterte sentralstyrets vurderinger rundt representantskap og vårkurs

4. januar

 • La til nye regler og anbefalinger fra regjeringen gjeldende fra 4. januar

25. november

 • Lagt til lenke til VG sin oversikt over tiltak

6. november

 • Nye regler angående maksantall

28. oktober

 • Lagt til kommentarer angående nye nasjonale retningslinjer gjeldende fra 28. oktober

26. oktober

 • Mer utfyllende punkter om det å avholde et arrangement
 • Matservering på arrangement
 • Føring av lister

23. september

 • Stor opprenskning av gammel informasjon
 • La til informasjon om sentralstyrets vedtak for høsten
 • Oppdaterte informasjon om skjema for aktiviteter

26. juni

 • Oppdatert at man kan arrangere med opptil 200 deltakere fra 1. juli med spesifiserte krav fra LNU sin veileder.

15. mai

 • Rådene er oppdatert i henhold til myndighetenes råd som gjelder fra og med 7. mai og LNU sin veileder. I tillegg har NBU laget en egen veileder for aktiviteter. I Norges Bygdeungdomslag trer myndighetenes anbefalinger for arrangementer i kraft fra og med 1. juni. 

25. april 

 • Landsstevne 2020 er avlyst grunnet forbud mot arrangementer med flere enn 500 deltakere frem mot 1. september

24. april

 • Sentralstyret oppfordrer til å ikke gjennomføre aktiviteter i mai

8. april

 • Avlyse sommerstevner i juni
 • Utvidet informasjon om force majeure for inngåtte kontrakter

12. mars

 • avlyse alle arrangementer til 2. april
 • Personer bør vurdere deltakelse på arrangement hvis (samme punkter)

24. mars

 • Nye punkter om økonomiske forpliktelser, kontrakter og arrangementer er lagt ved
 • Alle arrangement ut april må avlyses, utsettes eller gjøres digitalt 
 • Folk må holde seg hjemme hvis (samme punkter)
 • Litt omstrukturering og mer utfyllende informasjon etter vedtak fra styret.