Denne siden vil oppdateres fortløpende ettersom situasjonen utvikler seg - sjekk denne artikkelen jevnlig.

Koronasituasjonen endrer seg fort, og derfor oppdaterer vi rådene jevnlig. Vi forholder oss til myndighetenes råd til enhver tid og støtter oss på LNU sine ressurser for frivillighetssektoren. Veilederen deres vil bli kontinuerlig oppdatert i tråd med råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Her er veilederen


Aktivitet

Myndighetene kom med nye regler for gruppestørrelser og arrangementer 7. mai. Disse anbefalingene trer i kraft i Norges Bygdeungdomslag fra 1. juni. 

 • Fra 1. juli kan lokal- og fylkeslag avholde arrangementer med inntil 200 personer. Følgende krav må være oppfylt for å kunne arrangere
  • deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes
  • arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs
  • lokallag/fylkeslag er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges
 • For private arrangementer gjelder inntil 20 personer, gitt at man kan holde 1 meter avstand. 
 • Lokallag og fylkeslag må gjøre vurderinger, og kun arrangere aktiviteter som kan følge gjeldende smitteverntiltak. Vi ber alle være ekstra forsiktige, spesielt når det gjelder arrangementer der det er stor sjanse for at man kommer nær hverandre. 
 • Alle arrangementer som samler flere enn 500 mennesker kan ikke avholdes før etter 1. september. Dette påvirker Landsstevne, som er nå avlyst for i år. Mer om det her. 

Til deg som er arrangør eller tillitsvalgt

Har ditt lokallag eller fylkeslag planlagt et eller flere arrangement? 

Sentralstyret har vedtatt følgende:

 • Vi begynner gradvis å åpne opp for aktivitet i organisasjonen. Fra og med 1. juni ber sentralstyret lokallag og fylkeslag om å vurdere å arrangere aktiviteter som kan følge gjeldende smitteverntiltak fra myndighetene og smittevernveiledninger fra NBU og aktuelle samarbeidspartnere (LNU). 
 • Så sant styremøter og nemndsmøter kan overholde smitteverntiltak kan organisasjonen arrangere møter. 
 • Fylkeslag om å sjekke bookinger og økonomiske forpliktelser for høsten – spesielt rundt gjennomføring av høstkurs.
 • Avlyse alle sommerstevner som skulle arrangeres i juni.

Forslag til aktiviteter fra 1. juni

Les NBU sin veileder her


ØKONOMI

Utsette eller endre? 

 • Hvis ikke arrangementet kan følge gjeldende smitteverntiltak og veiledninger, må arrangementet enten endres (gjøres digitalt) eller utsettes.

Avlyse?

 • Ved avlysning er det viktig å kjenne til at det ikke er sikkert vi dekkes av "force-majeure-klausulen", som er i noen kontrakter. (les om force-majeure hos norske konsertarrangører)
 • Når det har kommet forbud fra myndighetene om å gjennomføre et arrangement, er det å regne som force majeure. Det betyr at vi ikke kan gjennomføre arrangementene. 
 • Vi er medlem i Norske konsertarrangører som jobber med advokater.  De mener at også arrangementer i kort tid etter et påbud kan regnes som force majeure. Dette må alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Dersom det er beskrevet i kontrakten at vi ikke kan påberope oss force majeure så har vi «sagt fra oss» den muligheten. Dette må også alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 • Dersom det blir tvil, ta kontakt på hei@nbu.no eller general@nbu.no, så kan vi bistå med råd.
Frifond

Vi skjønner at det kan bli vanskelig for noen lokallag å bruke opp Frifondmidlene nå som det over lengre tid ikke har vært lov til å arrangerere møter, fester ol. på vanlig måte. Dette vil nok også fortsette en stund framover. Under ressurser og Frifond har vi kommet med noen oppdateringer og tips til bruk av disse pengene under omstendighetene slik de er nå.

Få oversikt over økonomiske forpliktelser

20 000 kroner eller 20 %
 • Arrangement der dere er bundet til utgifter som overstiger 20 000 kr. eller 20 % av pengene dere har tilgjengelig på konto, må meldes fra om til fylkesstyret.  Dette er bare forslag til en grense - hvis dere ønsker å melde inn arrangement med mindre beløp kan dere gjerne gjøre det.
Frister i kontrakter
 • Mange kontrakter har frister,  som gjerne sier noe om økonomiske forpliktelser ved gjennomføring og/eller avlysning. Ofte er det slik at deler av summen eller hele summen da må betales tre måneder før arrangementet finner sted. Vær oppmerksom på dette og gi beskjed til fylkesstyret. 
Videre planlegging av arrangementer
 • Dersom dere skal inngå store kontrakter som inneholder en force-majeure klausul (f.eks. kontrakter med artister), er det nå viktig å omtale koronasituasjonen spesifikt.
 • Siden dette nå er en kjent situasjon vil det trolig ikke dekkes av force-majeure for kontrakter som inngås fra nå av. Vær oppmerksom på dette. Ta kontakt med kontoret for å få utkast til tekst dere kan bruke i nye kontrakter.
 • Når NBU sentralt nå jobber med Landsstevne og Høstarrangementet i fremtiden legger vi til et avsnitt i alle kontrakter.

Generelle råd 

Vi vil bidra til den store folkedugnaden og ta samfunnsansvar for å hindre mest mulig smittespredning. Det er også viktig å ikke utsette våre tillitsvalgte, og deres familie og lokalsamfunn for unødvendig risiko. 

Les mer om avlysning av Landsstevne 2020

Råd til deg som deltaker 

Bruk denne sjekklisten og følg rådene nøye. 

Forebyggende tiltak

Følgende personer skal holde seg hjemme
 • Personer som har vært på reise i områder med vedvarende smitte av koronavirus de siste 14 dager.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede personer.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 • Personer som er i risikogruppene.
Følg rådene fra FHI
 • Unngå klemming, kyssing og håndhilsning.
 • God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Vask hendene med vann og såpe. Bruk antibac.
 • Må du hoste eller nyse så gjør det i et papir som du kaster etterpå. Dersom du ikke har papir så bruker du albuen.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre.
Følg rådene fra din yrkesgruppe
 • Det er mange bygdeungdommer som er tilknyttet landbruket, mange jobber også i helsevesenet blant annet. Norges Bondelag har tatt en risikovurdering rettet mot deres spesifikke målgruppe, det samme gjelder helsepersonell. Dette fordi bønder og helsepersonell har en helt essensiell samfunnsoppgave. Tilhører en av disse yrkesgruppene er det svært viktig at du holder deg oppdatert på deres råd og påbud. 

Last ned plakaten og bruk den!  (PDF, 235KB)

Plakat


Beredskap

I følge beredskapsplanen for Norges Bygdeungdomslag har generalsekretær øverst beredskapsansvar i NBU.

Er du tillitsvalgt og har spørsmål ta gjerne kontakt med:


ENDRINGSLOGG

26. juni

 • Oppdatert at man kan arrangere med opptil 200 deltakere fra 1. juli med spesifiserte krav fra LNU sin veileder.

15. mai

 • Rådene er oppdatert i henhold til myndighetenes råd som gjelder fra og med 7. mai og LNU sin veileder. I tillegg har NBU laget en egen veileder for aktiviteter. I Norges Bygdeungdomslag trer myndighetenes anbefalinger for arrangementer i kraft fra og med 1. juni. 

25. april 

 • Landsstevne 2020 er avlyst grunnet forbud mot arrangementer med flere enn 500 deltakere frem mot 1. september

24. april

 • Sentralstyret oppfordrer til å ikke gjennomføre aktiviteter i mai

8. april

 • Avlyse sommerstevner i juni
 • Utvidet informasjon om force majeure for inngåtte kontrakter

12. mars

 • avlyse alle arrangementer til 2. april
 • Personer bør vurdere deltakelse på arrangement hvis (samme punkter)

24. mars

 • Nye punkter om økonomiske forpliktelser, kontrakter og arrangementer er lagt ved
 • Alle arrangement ut april må avlyses, utsettes eller gjøres digitalt 
 • Folk må holde seg hjemme hvis (samme punkter)
 • Litt omstrukturering og mer utfyllende informasjon etter vedtak fra styret.